Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse


Winter trees and blue sky

Kildehuset er et knutepunkt for «Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse». Senteret er etablert som et samarbeid mellom Modum og Sigdal kommune, Buskerud fylkeskommune og Modum Bad for å fremme psykisk helse i regionen.

Les mer: Prosjektbeskrivelse

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: