Faglig utvikling

 • 31. aug 2018

  Familieavdelingen 50 år – jubileumsseminar

  Familien – til å bli frisk eller syk av? Om pårørendes plass og betydning i behandling av psykiske lidelser.

  Les mer
 • 4. sep 2018

  Villa Sana 20 år – jubileumsseminar

  Hjelp til hjelperne: 20 år med fokus på arbeidshelse – Ressurssenteret Villa Sana.

  Les mer
 • 26. sep 2018

  Innføring i «Intervju for traume – og dissosiasjonssymptomer» (TADS-I)

  En innføring i et etterlengtet diagnostisk intervju for bruk ved kartlegging av alvorlige traumetilstander. Kursleder er psykiater/PhD Ellen K. K. Jepsen.

  Les mer
 • 27. sep 2018

  Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser

  Lær anbefalte strategier for å forebygge og bryte dissosiasjon – med psykiater/PhD Ellen Jepsen.

  Les mer
 • 16. okt 2018

  Angst og depresjon: Hvordan forstå og møte?

  Hvordan gi god hjelp til mennesker berørt av vår tids psykiske folkehelselidelser?

  Les mer
 • 26. okt 2018

  Modum Bad-konferansen 2018: Fra skolegård til styrerom

  Mobbing, makt og mestring i et livsløpsperspektiv. Årets Modum Bad-konferanse foregår fredag 26. oktober i Gamle Logen i Oslo.

  Les mer
 • 5.-6. nov 2018

  NYHET! Innføring i #psyktnormalt

  Innføring og opplæring i #psyktnormalt – undervisningsprogram om psykisk helse for 8. trinn i ungdomsskolen.

  Les mer
 • 13. nov 2018

  Følelsenes ABC

  Grunnleggende kunnskap om følelser, følelsesregulering og -håndtering i terapi og tidlig intervensjon. Fagkurs med spesialpsykolog Gry Stålsett.

  Les mer
 • 20. nov 2018

  Tidlige relasjonstraumer og rusproblemer

  Hvordan integrere traumeforståelse i behandling av rusproblematikk? Kurs med terapeuter fra Modum Bads avdeling for traumelidelser.

  Les mer
 • 21.-23. nov 2018

  Bli sertifisert i PREP

  Ønsker du kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv? Ta et opplæringskurs – bli kursleder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

  Les mer
 • 9. jan 2019

  Spesialiseringskurs i psykoterapi på Modum Bad

  Godkjent av Norsk psykologforening. Går over to år – fem samlinger i året.

  Les mer
 • 22. jan 2019

  Hjelperrollen i møte med traumatiserte pasienter

  Er all omsorg god behandling? Kurs med Stine Holthe og Peter Sele, psykologspesialister ved Modum Bads avdeling for traumelidelser.

  Les mer
 • 6. jun 2019

  Innføring i metakognitiv terapi

  Hvordan arbeide terapeutisk med grubling og bekymring? Kurs med psykolog Sverre Urnes Johnson, leder i Norsk Forening for Metakognitiv terapi.

  Les mer
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: