Faglig utvikling

 • 24. aug 2020

  Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser

  OBS! Kurset er fulltegnet – mulighet til å sette seg på venteliste. Lær topp 11 anbefalte strategier for å forebygge og bryte dissosiasjon – med psykiater/PhD Ellen Jepsen.

  Les mer
 • 31. aug - 1. sep 2020

  “Hold meg®, slipp meg” – kurslederkurs (kun for SAPH)

  Bli kvalifisert til å holde “Hold meg®, slipp meg” – et forebyggende kurs for familier med tenåringer. OBS! Kurset 31. august – 1. september er reservert for ansatte i kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker.

  Les mer
 • 14.-15. sep 2020

  “Hold meg®, slipp meg” – kurslederkurs

  Bli kvalifisert til å holde “Hold meg®, slipp meg” – et forebyggende kurs for familier med tenåringer. Få tilgang til kurskonsept og -materiell. Kurslederkurset foregår i Oslo.

  Les mer
 • 21. sep 2020

  Nettverkssamling for PREP-sertifiserte

  Samling for sertifiserte kursledere i PREP – mandag 21. september kl. 17- 20 på Gjestehuset Lovisenberg i Oslo. Innlegg ved Bjørk Matheasdatter og Toril Stevnebø. Erfaringsdeling, inspirasjon og kunnskapsoppdatering.

  Les mer
 • 23.-25. sep 2020

  Bli sertifisert i PREP

  Ønsker du kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv? Ta et opplæringskurs – bli kursleder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

  Les mer
 • 27.-28. okt 2020

  Innføring i #psyktnormalt

  Innføring og opplæring i #psyktnormalt – undervisningsprogram om psykisk helse for 8. trinn i ungdomsskolen.

  Les mer
 • 30. okt 2020

  Modum Bad-konferansen 2020: “På livet løs”

  Selvmordet sett fra utsatte, pårørende og hjelperes perspektiv. Meld deg på høstens store konferanse i Gamle Logen innen 20. august og få redusert pris!

  Les mer
 • 2. nov 2020

  Kartlegging av traume-relaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D

  En innføring i det internasjonalt anbefalte kartleggingsverktøyet for dissosiasjon – SCID-D i norsk oversettelse. Kursleder er psykiater/PhD Ellen K. K. Jepsen.

  Les mer
 • 3. nov 2020

  Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser. Illustrert ved bruk av TADS-I

  En kursdag som går mer i dybden på hvordan arbeide differensialdiagnostisk ved kartlegging av traumerelaterte dissosiative lidelser. Kursleder er psykiater/PhD Ellen K. K. Jepsen.

  Les mer
 • 4.-5. nov 2020

  Par-sjekk opplæringskurs

  Bli kvalifisert og sertifisert til å avholde Par-sjekk – et forskningsbasert konsept som hjelper par til innsikt og inspirasjon for parforholdet.

  Les mer
 • 19.-20. nov 2020

  Videreutdanning for behandling av komplekse dissosiative lidelser

  Fire kurssamlinger à to dager med forelesere fra Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo. Faglig ansvarlige er psykologspesialistene Ingunn Holbæk og Katinka Salvesen. Kurssted: Gjestehuset Lovisenberg, Oslo.

  Les mer
 • 2.-4. des 2020

  Sensorimotorisk psykoterapi nivå 1

  Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling med forelesere fra Sensorimotor Psychotherapy Institute. Fire samlinger à tre dager i regi av Traumepoliklinikken i Oslo. Kurssted: Gjestehuset Lovisenberg, Oslo.

  Les mer
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: