Faglig utvikling

 • 15. apr 2020

  AVLYST: Kartlegging av traume-relaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D

  En innføring i det internasjonalt anbefalte kartleggingsverktøyet for dissosiasjon – SCID-D i norsk oversettelse. Kursleder er psykiater/PhD Ellen K. K. Jepsen.

  Les mer
 • 16. apr 2020

  AVLYST: Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser. Illustrert ved bruk av TADS-I

  En kursdag som går mer i dybden på hvordan arbeide differensialdiagnostisk ved kartlegging av traumerelaterte dissosiative lidelser. Kursleder er psykiater/PhD Ellen K. K. Jepsen.

  Les mer
 • 16.-17. apr 2020

  AVLYST: Komplekse traumelidelser og komorbide rusproblemer – forståelse, utredning og behandling

  Ansatte ved Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo deler kunnskap og erfaring fra arbeidet med personer med traumelidelser og komorbid rusmiddelbruk/misbruk. Sted: Gjestehuset Lovisenberg, Oslo.

  Les mer
 • 22.-24. apr 2020

  AVLYST: Bli sertifisert i PREP

  Ønsker du kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv? Ta et opplæringskurs – bli kursleder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

  Les mer
 • 29. apr 2020

  AVLYST: Hvordan møte ungdom som strever med spiseproblemer og spiseforstyrrelser?

  Fagkurs med innføring i måter å forstå spiseproblemer og -forstyrrelser på, kunnskap om hva som kjennetegner disse tilstandene og praktisk trening i å kunne møte barn og unge som strever med dette. Kursledere fra Modum Bads avdeling for spiseforstyrrelser – faglig ansvarlig psykologspesialist/PhD KariAnne Vrabel.

  Les mer
 • 11.-12. mai 2020

  AVLYST: Par-sjekk opplæringskurs

  Bli kvalifisert og sertifisert til å avholde Par-sjekk – et forskningsbasert konsept som hjelper par til innsikt og inspirasjon for parforholdet.

  Les mer
 • 14. mai 2020

  AVLYST: Hvordan forstå og møte mennesker med gjentatte traumeerfaringer?

  En praktisk innføring i hva det vil si å leve med ettervirkninger av traumeerfaringer i oppvekst og hvordan være til hjelp for mennesker med slike erfaringer. Kurs med Karine Frost og Oddrun Solberg, psykologspesialister ved Modum Bads avdeling for traumelidelser.

  Les mer
 • 24. aug 2020

  Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser

  Lær topp 11 anbefalte strategier for å forebygge og bryte dissosiasjon – med psykiater/PhD Ellen Jepsen.

  Les mer
 • 26.-27. aug 2020

  Par-sjekk opplæringskurs

  Bli kvalifisert og sertifisert til å avholde Par-sjekk – et forskningsbasert konsept som hjelper par til innsikt og inspirasjon for parforholdet.

  Les mer
 • 14.-15. sep 2020

  “Hold meg®, slipp meg” – kurslederkurs

  Bli kvalifisert til å holde “Hold meg®, slipp meg” – et forebyggende kurs for familier med tenåringer. Få tilgang til kurskonsept og -materiell.

  Les mer
 • 23.-25. sep 2020

  Bli sertifisert i PREP

  Ønsker du kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv? Ta et opplæringskurs – bli kursleder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

  Les mer
 • 7.-9. okt 2020

  Sensorimotorisk psykoterapi nivå 1

  Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling med forelesere fra Sensorimotor Psychotherapy Institute. Fire samlinger à tre dager i regi av Traumepoliklinikken i Oslo. Kurssted: Gjestehuset Lovisenberg, Oslo.

  Les mer
 • 27.-28. okt 2020

  Innføring i #psyktnormalt

  Innføring og opplæring i #psyktnormalt – undervisningsprogram om psykisk helse for 8. trinn i ungdomsskolen.

  Les mer
 • 19.-20. nov 2020

  Videreutdanning for behandling av komplekse dissosiative lidelser

  Fire kurssamlinger à to dager med forelesere fra Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo. Faglig ansvarlige er psykologspesialistene Ingunn Holbæk og Katinka Salvesen. Kurssted: Gjestehuset Lovisenberg, Oslo.

  Les mer
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: