Angst og depresjon: Hvordan forstå og møte?

Angst og depresjon er svært utbredt og omtales ofte som vår tids psykiske folkehelselidelser. I dette kurset får du en innføring i hvordan forstå, møte og ivareta mennesker som strever med disse utfordringene.

Tirsdag 16. oktober 2018 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 09.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: 1990,- inkl enkel lunsj.
 • Utvidet frist for påmelding: 8. oktober
 • Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 25. september, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.

Hva er angst? Hva skjer når angsten styrer livet? Hva er hensiktsmessig støtte når angsten river – og hva er uhensiktsmessig? Hva er kjennetegn på depresjon? Hvordan møte individet bak depresjonen? Hvorfor har vi følelser og hva vil det si å ha fobi for følelser? Hvordan forstå vår eksistens ut fra temaer som mening, ensomhet og tap? Hvordan depresjon skaper avstand i relasjoner, og veien ut av det. Hva gjør det med familien og nettverket rundt når én er rammet av angst og/eller depresjon? Hva skjer med roller, ansvar og valg? Hvordan ivareta på en god måte her og nå? Og hvordan bidra til å finne videre hjelp?

Miljøterapeuter fra Modum Bads avdeling for angstlidelser og avdeling for depressive lidelser formidler sin fagkunnskap og praktiske erfaringer.

Mer om kursholderne:

 • Wenche Torsteinsen Valdes er psykiatrisk sykepleier
 • Hilde Reistad Hunstad er psykiatrisk sykepleier
 • Hege Angeltveit er psykiatrisk sykepleier, gruppeterapeut og kunst- og uttrykksterapeut
 • Jorid Indset Gravdal er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og gruppeterapeut

 

 

 

 

 

Modum Bads avdeling for angstlidelser tilbyr behandling uten bruk av angstdempende medikamenter. Pasienter får behandling etter metakognitiv eller standard kognitiv adferdsterapi, basert på forskning.

Avdeling for depressive lidelser tilbyr psykodynamisk gruppe- og individualterapi til pasienter med kompliserte depressive lidelser og som sliter med svekket livskvalitet og nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe:

Med dette kurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse innen psykisk helse til ansatte i virksomheter som pleie og omsorg, rehabilitering, rusbehandling, frisklivssentraler. Kurset er også aktuelt for ansatte som i sitt arbeid møter foreldre som sliter med psykiske problemer, som for eksempel barnevern, skole, barnehage, helsestasjoner.

Meritterende:

Kurset er godkjent av

 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 7 timer
 • Norsk Ergoterapeutforbund med med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Psykisk helse og Folkehelse
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer.

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: