Familieavdelingen 50 år – jubileumsseminar

Familien – til å bli frisk eller syk av?

Om pårørendes plass og betydning i behandling av psykiske lidelser

Fredag 31. august 2018

Modum Bads Familieavdeling ble etablert i 1968. Da hadde pårørende allerede i tre år blitt invitert til å bo i sykehusets skogsvillaer i deler av pasientenes innleggelse. Erfaringene var at dette bidro sterkt til tilfriskning – ønsket var derfor å starte med planmessig familiebehandling. Etableringen var influert av at psykiatrien på 1950-tallet beveget seg bort fra ensidig betoning av arv og intrapsykiske mekanismer, til interesse for mellommenneskelige forholds innvirkning på psykisk helse. Pasienters pårørende ble derfor viktige for å fremme både pasientens og hele familiens fungering og helse.

Nå 50 år etter vil vi reise spørsmålet:

Hvor står norsk psykiatri når det gjelder pårørendes plass og betydning i behandling av psykiske lidelser?

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: