Familieavdelingen 50 år – jubileumsseminar

Familien – til å bli frisk eller syk av?

Om pårørendes plass og betydning i behandling av psykiske lidelser

 • Fredag 31. august 2018 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt
 • Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Kursavgift: Kr. 1990,- (inkl. lunsj, kaffe/te og frukt)
 • Frist for påmelding: 10. august 2018. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 10. august, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.

Modum Bads Familieavdeling ble etablert i 1968. Da hadde pårørende allerede i tre år blitt invitert til å bo i sykehusets skogsvillaer i deler av pasientenes innleggelse. Erfaringene var at dette bidro sterkt til tilfriskning – ønsket var derfor å starte med planmessig familiebehandling. Etableringen var influert av at psykiatrien på 1950-tallet beveget seg bort fra ensidig betoning av arv og intrapsykiske mekanismer, til interesse for mellommenneskelige forholds innvirkning på psykisk helse. Pasienters pårørende ble derfor viktige for å fremme både pasientens og hele familiens fungering og helse.

Nå 50 år etter vil vi reise spørsmålet:

Hvor står norsk psykiatri når det gjelder pårørendes plass og betydning i behandling av psykiske lidelser?

På programmet står (med forbehold om endring):

 • Barndommen varer i flere generasjoner: Betydningen av å styrke foreldrerollen hos pasienter i psykisk helsevern
  Anne Kristine Bergem, psykiater/høgskolelektor OsloMET
 • Grepet av familien eller familiegrepet?
  Anne Høst, psykiatrisk sykepleier/leder, Heloise Ledesma, psykologspesialist/PhD og Kari Åse Eriksen, klinisk barnevernspedagog/familieterapeut, Familie- og nettverksenheten, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Oslo universitetssykehus
 • Se hele mennesket!
  Filmskaper Gunhild Asting deler av egen erfaring som pårørende og fra arbeidet med NRK-serien “Stemmene i hodet”
 • Sammenhengen mellom relasjonelle problemer og psykisk helse
  Terje Tilden, Familieterapeut, PhD/assisterende forskningsleder Modum Bads forskningsinstitutt
 • Fra pårørendebesøk til familiebehandling    
  Bente Barstad, Psykologspesialist/leder Familieavdelingen Modum Bad
 • Familien – til å bli frisk eller syk av?: Om pårørendes plass og betydning i behandling av psykiske lidelser
  Hilde Opstvedt, Psykologspesialist Familieavdelingen Modum Bad

Meritterende:

Seminaret er godkjent som meritterende av

 • Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk Sykepleierforbund med 6 timer til godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
 • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs med 6 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse
 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.


Mer om bidragsyterne:

Anne Kristine Bergem er psykiater med stor interesse for barn og unges oppvekstvilkår. Hun har mange års erfaring fra psykisk helsevern og har også jobbet som fagrådgiver både i Rådet for psykisk helse og BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som er pårørende. Idag er hun universitetslektor ved OsloMet – Storbyuniversitetet på master i psykisk helse. Hun har skrevet flere bøker om og for barn som er pårørende.

 

 

 

Filmskaper Gunhild Asting har laget dokumentarfilm og serier siden 2004. Med filmene sine ønsker hun å gi en stemme til de som ikke roper høyest i samfunnet. Hennes siste serie, Stemmene i hodet (NRK 2017), ble nominert til Gullruten. Samtidig fikk den stor oppmerksomhet i fagmiljøer innenfor psykisk helse. De tre hovedpersonene og Gunhild delte fjorårets Ærespris under Schizofrenidagene i Stavanger for deres deltakelse og arbeid med serien. Stemmene i hodet viser hvor viktig det kan være å få holde fokus på egne ressurser og friske sider i et behandlingsløp. Gunhild lærte viktigheten av dette allerede som barn, da hennes mor hadde et lengre opphold på Modum Bad. Gunhild så hvordan deltakelse i kreative og fysiske aktiviteter hjalp moren til å få både krefter og livsgleden tilbake.  Hun samarbeider for tiden med stiftelsen SEPREP om prosjektet «Mening & Mestring ved psykoselidelse». Prosjektet er en sammensetting av materiell fra Stemmene i hodet og skriftlig materiell fra SEPREP. Målet er bidra til større forståelse og gode dialoger blant pasienter, fagpersonell og pårørende. I sitt foredrag vil Gunhild fortelle fra egen erfaring,  om serien Stemmene i hodet og gi oss en innføring i prosjektet Mening & Mestring. Filmklipp med pårørendeperspektiv vil også bli vist.

 

Fra venstre: Kari Åse Eriksen, Heloise Ledesma, Anne Høst.

Anne Høst arbeider som enhetsleder i Familie- og nettverksenheten, som er en spesialpoliklinikk i BUPA, OUS. Hun er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og familieterapeut. I tillegg er hun diplomert gruppeanalytiker ved Institutt for gruppeanalyse, og har studert gruppedynamisk organisasjon og ledelse samme sted. Høst sitter i styre og fagråd ved IGA.

Heloise Ledesma er spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Hun har en PhD i klinisk nevropsykologi fra Georgia State University i USA, og har vært postdoktorgrad stipendiat på Child Study Center, Yale School of Medicine, og på Barnepsykiatrisk avdeling, Columbia University. Hun har hatt klinisk erfaring på Filippinene, USA og Norge. Hun er spesielt opptatt av hvordan læring, språk og kultur påvirker psykisk helse og kommunikasjon innenfor familien.

Kari Åse Eriksen er klinisk barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi. Hun har lang erfaring i feltet og har jobbet mange år i barne- og ungdomspsykiatrien.

 

 

Bente Barstad er psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi. Hun har de ti siste årene arbeidet som leder for familieavdelingen ved Modum Bad. Hun har lang erfaring som terapeut, både i arbeid med enkeltpersoner, par og familier.

 

 

 

 

Hilde Opstvedt er psykologspesialist med fordypning i klinisk familiepsykologi. Hun har også videreutdanning i systemisk terapi og veiledning, grunnutdanning i karakteranalyse, videreutdanning i traumelidelser og er sertifisert i Circle of Security Parenting DVD. Opstvedt har lang klinisk erfaring fra familievernkontor og privat praksis. Hun har arbeidet på Modum Bad siden 2005 og vært ansatt ved familieavdelingen de siste ti årene.

 

 

 

Terje Tilden er klinisk sosionom og familieterapeut. Han har doktorgrad fra avdeling for atferdsfag ved medisinsk fakultet, UiO, med tema “The course and outcome of dyadic adjustment and individual distress during and after residential couple therapy”. Han arbeider som assisterende forskningsleder ved Modum Bad.

 

 

 


Jubileumsseminar med søkelys på familien
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: