Hjelperrollen i møte med traumatiserte pasienter

Er all omsorg god behandling?

 • Tirsdag 17. april 2018 på Kildehuset, Modum Bad. Kurset er fulltegnet
 • Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Kursavgift: Kr. 1990,- (inkl. enkel lunsj)
 • Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 20. mars, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

Behandlingsrelasjonen i fokus

Å være behandler i arbeidet med pasienter med alvorlige relasjonstraumer, kan gi noen særskilte utfordringer knyttet til selve behandlingsrelasjonen.  Som andre nære relasjoner kan relasjonen til terapeuten bli vanskelig, fordi pasienten kan bære med seg erfaringer om at nære omsorgspersoner også har påført en smerte. Som behandler må man  forholde seg til at pasienten kan ha erfart at nære relasjoner innebærer en risiko for å bli påført ny smerte. Med dette som utgangspunkt tenker vi at det er knyttet både noen ekstra utfordringer og ekstra muligheter til å bruke selve behandlingsrelasjonen i det terapeutiske arbeidet. Behandlingsrelasjonen har potensial for å kunne gi pasienten viktige emosjonelt korrigerende erfaringer, ved å forholde seg til relasjonen til behandleren som et terapeutisk tema fremfor noe som skal ageres på.

Hvordan kan vi som er behandlere skape gode utgangspunkt for endring for en pasientgruppe med særskilte relasjonelle utfordringer?

Gjennom dette kurset ønsker vi å rette fokus mot hvordan rammer i terapi kan være et viktig terapeutisk redskap. Hvordan kan bevisst bruk av rammer legge til rette for at viktige terapeutiske tema blir viet plass? Og hvordan skal man som terapeut klare å bevare terapeutisk posisjon, der man både er emosjonelt involvert i pasienten, og samtidig klarer å være mer distansert og observerende?

Kurset vil veksle mellom foredrag, dialog og vi vil også dele deltakerne inn i mindre refleksjonsgrupper for å stoppe opp ved egne reaksjoner knyttet til dette arbeidet.

Målgruppe: Kurset henvender seg både mot individualterapeuter og miljøterapeuter som har en behandlerolle ovenfor pasienter med tidlige relasjonstraumer, innen første- og andrelinjetjenesten.

Kursledere:

Peter Sele er spesialist i klinisk voksenpsykologi ved traumeavdelingen på Modum Bad. Han har vært tilsatt der siden 2011 og har før det flere års erfaring fra DPS, BUP og sikkerhetspsykiatri. Sele har videreutdanning innan sensorimotorisk psykoterapi og EMDR. Han har undervist på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og har holdt kurs og formidlet kunnskap om traumer i flere sammenhenger de siste årene. Han er for tiden PhD-kandidat og arbeider med et forskingsprosjekt knyttet til kompleks PTSD.

 

 

 

Stine Holthe er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har siden 2014 arbeidet ved Avdeling for traumelidelser på Modum Bad, i et team som har et særlig fokus på aktuelle alvorlige relasjonelle vansker. For tiden er hun med i det pågående forskningsprosjektet ved avdelingen som er ledet av Sele. Hun har flere års erfaring fra DPS, som kommunepsykolog ved helsestasjon og i kriseteam.  Hun er bl.a. sertifisert innen COS-parenting. Særlige faginteresser er knyttet mot tilknytningsteori, affektbevissthet og betydningen av rammer i terapi i et dynamisk perspektiv.

 

 

 

Meritterende:

Kurset er godkjent av

 • Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse
 • Norsk Sykepleierforbund med 6 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: