Hjelperrollen i møte med traumatiserte pasienter

Er all omsorg god behandling?

  • Tirsdag 17. april 2018 på Kildehuset
  • Kurs for fagpersoner, både innen første- og andrelinjetjenesten, som jobber i en behandlerrolle ovenfor mennesker med tidlige relasjonstraumer. Både terapeuter og miljøterapeuter.
  • Kursledere er Stine Holthe og Peter Sele, psykologspesialister ved Modum Bads avdeling for traumelidelser.

Info om kurs 17. april 2018

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: