I det lange løp …

Hva gjør lang tids omsorg med hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn?

Fredag 8. april 2016 – Litteraturhuset i Oslo – avholdt

En oppfølgingsundersøkelse i regi av Forskningsinstituttet på Modum Bad i 2014-15 beskriver livet i det lange løp for 11 familier med utviklingshemmede barn, 15 år etter at de ble intervjuet første gang. Sentralt i undersøkelsen er fortellingene om hvordan det har vært for foreldrene å gi slipp på sine utviklingshemmede ungdommer, når disse skal over i egen bolig. Når var det lett å gi slipp, når ble det vanskelig? Hvordan var samarbeidet med hjelpeinstansene? Hvilke konsekvenser har det fått for familie og nettverk? Hva har dette livet gjort med dem som foreldre, både som individer og som par? Og hvilke råd vil foreldrene gi til unge par som nettopp har fått et funksjonshemmet barn?

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl 0930 til 1500. Registrering fra kl 0900
 • Kursavgift: kr 950, inkl enkel lunsj, samt ett eks. av rapporten fra undersøkelsen
 • Utvidet frist for påmelding: 1. april. Ved avmelding senere enn 18. mars belastes hele kursavgiften.

Kurset vil gi økt innsikt i hvilke virkninger lang tids omsorg for et utviklingshemmet barn har for familieliv, parforhold og for den enkelte forelder. Det vil også gi økt forståelse for den dynamikk som ligger i samspillet mellom foreldrene og det mangeartede hjelpeapparatet, med sikte på hva som er sentralt for å kunne få til et godt samarbeid.

Til grunn for oppfølgingsundersøkelsen ligger et større prosjekt med intervjuer i perioden 1997-2002 med foreldrene i 17 familier med funksjonshemmede barn. Det er kurslederne, Kjersti Tytingvåg Rogne og Berger J. Hareide, som har stått bak begge undersøkelsene. Den første undersøkelsen ble i sin tid noe av bakgrunnen for parkurset Hva med oss? for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne.

Kursledere og bidragsytere

KjerstiBerger HareideKjersti Tytingvåg Rogne er sosionom og familieterapeut, med mastergrad på en undersøkelse om kreftpar. Hun har lang klinisk erfaring bl a fra Molde familievernkontor, har tidligere i perioder vært tilsatt på Modum Bad.

Berger J. Hareide er utdannet cand.paed. og har arbeidet i PP-tjenesten, høgskolen, som leder av Samlivssenteret på Modum Bad, og i Bufdir, med særlig ansvar for familieverntjenesten i Norge. Nå pensjonist.

 

Tordis ØrjasæterAndreas WieseTordis Ørjasæter er forfatter, litteraturkritiker, fhv professor i spesialpedagogikk og har vunnet div bokpriser. På vårt felt er hun særlig kjent for Boka om Dag Tore fra 1976. Hennes siste bok er I hodet på en gammel dame fra 2015.

Andreas Wiese er daglig leder på Litteraturhuset i Oslo. Han har utdanning både i økonomi og litteratur og som teaterregissør. Han har bl a i mange år arbeidet som teaterkritiker i Dagbladet.

 

Program for dagen (forbehold om endringer)
 • 09.00    Registrering og kaffe/te
 • 09.30    Tordis Ørjasæter og Andreas Wiese:
  To generasjoner samtaler om å være foreldre til funksjonshemmede barn
 • 10.30    Berger J. Hareide:
  Bakgrunnen for undersøkelsen.
  Status – 15 år etter
 • 11.15    Kjersti Tytingvåg Rogne:
  Å gi slipp
 • 12.00    Lunsj
 • 12.30    Kjersti Tytingvåg Rogne:
  Å gi slipp – til hva?
  Familie og nettverk
 • 13.45    Pause
 • 14.00    Kjersti Tytingvåg Rogne:
  Hva har det gjort med oss?
 • 14.45    Berger J. Hareide:
  Råd fra foreldrene.
  Avslutning
 • 15.00    Slutt

Det vil bli veksling mellom foredrag og refleksjoner/summing rundt bordene.

Meritterende

Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer, og av Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Psykisk helse og Folkehelse. Det er godkjent av Norsk psykologforening som 5 timers vedlikeholdsaktivitet. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: