Å styrke kommunenes folkehelsearbeid innen psykisk helse – lønner det seg?

Fra folkehelseprofiler til konkrete tiltak


Velkommen til inspirasjonskonferanse på Kildehuset på Modum Bad 2. februar 2016 – avholdt

Psykiske lidelser er blant Norges største folkehelseutfordringer. Omfanget øker og flere unge blir uføre. Med samhandlingsreformen rettes fokus mot tidlig innsats, effektiv forebygging og bedre samarbeid mellom de ulike leddene i helsetjenesten.

Med denne konferansen ønsker vi å inspirere til økt kunnskap og bevissthet om viktigheten av samhandling for å styrke den psykiske folkehelsen. Vi vil også presentere eksempler på hvordan dette kan gjøres i praksis. God samhandling er avgjørende for god utnytting av ressursene og virksom forebyggingskultur i kommunene!

Vi inviterer beslutningstakere på alle nivåer i kommunene til en dag med påfyll av kunnskap og inspirasjon til helsefremmende arbeid innen psykisk helse.

 • Konferanseavgift: Kr. 575,- (inkl. lunsj, kaffe/te)
 • Påmeldingsfrist er 16. januar 2016. Ved avmelding etter dette belastes hele konferanseavgiften.
 • KONFERANSEN ER FULLBOOKET!
Program for dagen (med forbehold om endringer)
 • 09.00 – 09.30 Fremmøte og registrering
 • 09.30 – 09.50 Åpning av konferansen
  Torgeir Michaelsen, helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet
 • 09.50 – 10.10 Ressurssenteret i Modum – samhandlingsarena for forebyggende helsearbeid: Hvorfor er dette viktig?
  Aud Norunn Strand, rådmann Modum; Jens Sveaass, rådmann Sigdal; Ole Johan Sandvand, direktør Modum Bad
 • 10.10 – 10.20 Pause
 • 10.20 – 10.55 Iverksatte tiltak i Ressurssenterets regi
  Hilde Øverby, virksomhetsleder forebyggende enhet Modum; Egil Halleland, prosjektleder RPH Modum/Sigdal
 • 10.55 – 11.15 Samfunnsøkonomiske beregninger ved forebyggende arbeid
  Kjartan Sælensminde, seniorrådgiver Helsedirektoratet
 • 11.15 – 12.00 Lunsj
 • 12.00 – 14.30 Slik fremmer vi psykisk helse hos barn og unge, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi!
  Arne Holte, assisterende direktør Folkehelseinstituttet
 • 14.30 – 15.00 Oppsummering og veien videre 

Arrangeres av «Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse» – et samarbeid mellom Modum kommune, Sigdal kommune, Buskerud fylkeskommune og Modum Bad.

Med økonomisk støtte fra Buskerud fylkeskommune.

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: