Inspirasjonskonferansen Folkehelse 2018

Sammen om barn og unges psykiske helse

– på tvers av sektorer

 • Torsdag 22. mars 2018 på Kildehuset, Modum Bad.
 • Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Kursavgift: Kr. 790,- (inkl. enkel lunsj)
 • Frist for påmelding: 1. mars 2018. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 1. mars, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)

På mange områder har norsk ungdom aldri hatt det så bra som nå. Likevel opplever stadig flere barn og unge utfordringer knyttet til psykisk helse.

Grunnlaget for god psykisk helse legges i alle sektorer og i hele samfunnet.  Kommunene har virkemidler til å fremme psykisk helse og livsmestring for barn og unge, både som samfunnsutvikler og tjenesteyter. Samhandling er avgjørende for å ta gode grep til barns beste.

Inspirasjonskonferansen 2018 er for rådmenn, folkehelserådgivere, politikere, helseledere, skoleledere og andre ledere i offentlig, privat og frivillig sektor. Målet er å øke kunnskap og bevissthet om viktigheten av samhandling for å styrke barn og unges psykiske helse og livsmestring!


På programmet står blant annet:

 • Psykisk helse inn i skolen: Folkehelsearbeid i praksis
  Mattias Øhra, høgskolelektor ved avdeling for lærerutdanning HSN
  KariAnne Vrabel, psykologspesialist/PhD Modum Bad
 • Folkehelsesamarbeid på tvers av sektorer
  Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør barne- og ungdomshelse Helsedirektoratet
 • Folkehelsesatsning – et mulighetsperspektiv
  Eline Røed-Bottenvann, kommunepsykolog Hole kommune
  Linda Skutberg, tjenesteleder og fysioterapeut Hole kommune
 • Kullansvar: Hvordan jobbe enda bedre sammen for at ungdom gjennomfører videregående opplæring?
  Åse Gunn Reierth, rådgiver utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune
  Magne Skaalvik, saksbehandler utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune
  (Arbeid med kullansvar går i korte trekk ut på fylkeskommunens arbeid med det kollektive ansvaret for ungdom i videregående skoles alder. Med utgangspunkt i videregående opplæring må ulike aktører og etater samhandle til beste for den enkelte ungdom. Dette betyr for eksempel oppfølging når det gjelder fravær, fare for strykkarakterer eller psykososiale problemer mm.  Man må vurdere ulike tiltak, ofte satt sammen i kombinasjon, for eksempel opplæring i fag og arbeidspraksis.)
 • Helhetlig tilnærming for økt livskvalitet og læring i skolen. Presentasjon av forsknings- og innovasjonsprosjektet BOOST
  Kjetil Gulsrud Lundemoen, rådgiver ved undervisningsetaten Modum kommune
  Stine Rebni Bjørk, rådgiver folkehelse Buskerud fylkeskommune
 • www.fritid123.no – samarbeid om meningsfull fritid
  Malin Maurset, pedagog og koordinator Frisklivssentralen i Modum
 • Samarbeidsarena Psykisk Helse (SAPH): Eksempler på folkehelsesatsning
  Aud Norunn Strand, rådmann Modum kommune
  Jostein Harm, rådmann Sigdal kommune
  Lars Erik Flatø, direktør Modum Bad
  Sissel Urke, leder hovedutvalg for utdanning Buskerud fylkeskommune

Samhandling lønner seg!


Last ned DM Inspirasjonskonferansen 2018 her

 

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: