Inspirasjonskonferansen Folkehelse 2018

Sammen om barn og unges psykiske helse

– på tvers av sektorer

 • Torsdag 22. mars 2018 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt
 • Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Kursavgift: Kr. 790,- (inkl. enkel lunsj)
 • Frist for påmelding: 11. mars 2018. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 1. mars, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)

På mange områder har norsk ungdom aldri hatt det så bra som nå. Likevel opplever stadig flere barn og unge utfordringer knyttet til psykisk helse.

Grunnlaget for god psykisk helse legges i alle sektorer og i hele samfunnet.  Kommunene har virkemidler til å fremme psykisk helse og livsmestring for barn og unge, både som samfunnsutvikler og tjenesteyter. Samhandling er avgjørende for å ta gode grep til barns beste.

Inspirasjonskonferansen 2018 er for rådmenn, folkehelserådgivere, politikere, helseledere, skoleledere og andre ledere i offentlig, privat og frivillig sektor. Målet er å øke kunnskap og bevissthet om viktigheten av samhandling for å styrke barn og unges psykiske helse og livsmestring!


På programmet står blant annet:

 • Psykisk helse inn i skolen: Folkehelsearbeid i praksis
  Mattias Øhra, høgskolelektor ved avdeling for lærerutdanning HSN
  KariAnne Vrabel, psykologspesialist/PhD Modum Bad
 • Folkehelsesamarbeid på tvers av sektorer
  Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør barne- og ungdomshelse Helsedirektoratet
 • Alt blir bedre med ungdom!
  Vetle Olsen-Ryum, nestleder Ungdommens fylkesting i Buskerud
 • Folkehelsesatsning – et mulighetsperspektiv
  Eline Røed-Bottenvann, kommunepsykolog Hole kommune
  Linda Skutberg, tjenesteleder og fysioterapeut Hole kommune
 • Kullansvar: Hvordan jobbe enda bedre sammen for at ungdom gjennomfører videregående opplæring?
  Sissel Urke, leder hovedutvalg for utdanning Buskerud fylkeskommune
  Åse Gunn Reierth, rådgiver utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune
  Magne Skaalvik, saksbehandler utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune
  (Arbeid med kullansvar går i korte trekk ut på fylkeskommunens arbeid med det kollektive ansvaret for ungdom i videregående skoles alder. Med utgangspunkt i videregående opplæring må ulike aktører og etater samhandle til beste for den enkelte ungdom. Dette betyr for eksempel oppfølging når det gjelder fravær, fare for strykkarakterer eller psykososiale problemer mm.  Man må vurdere ulike tiltak, ofte satt sammen i kombinasjon, for eksempel opplæring i fag og arbeidspraksis.)
 • Helhetlig tilnærming for økt livskvalitet og læring i skolen. Presentasjon av forsknings- og innovasjonsprosjektet BOOST
  Kjetil Gulsrud Lundemoen, rådgiver ved undervisningsetaten Modum kommune
  Stine Rebni Bjørk, rådgiver folkehelse Buskerud fylkeskommune
 • Fritid 123 – Modum Sigdal Krødsherad
  Malin Maurset, koordinator ved Frisklivssentralen i Modum
 • Samarbeidsarena Psykisk Helse (SAPH): Eksempler på folkehelsesatsning
  Aud Norunn Strand, rådmann Modum kommune
  Jostein Harm, rådmann Sigdal kommune
  Randi Haldorsen, fagleder Utviklingsavdelingen Buskerud fylkeskommune
  Lars Erik Flatø, direktør Modum Bad

Samhandling lønner seg!


Last ned DM Inspirasjonskonferansen 2018 her

 

 

 

 

 

 

 

Meritterende

Konferansen er godkjent som meritterende av

 • Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen barne- og ungdomspsykiatri
 • Norsk Ergoterapeutforbund  som spesialistspesifikt kurs med 6 timer til ergoterapispesialist innen barns helse, psykisk helse eller folkehelse
 • Norsk Sykepleierforbund med totalt 6 timer i godkjenningsordningen til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: