Innføring i “Intervju for traume – og dissosiasjonssymptomer” (TADS-I)

Få med deg en innføring i et etterlengtet diagnostisk intervju for bruk ved kartlegging av alvorlige traumetilstander

 • Onsdag 26. september 2018 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt
 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Pris: 1990,- inkl. lunsj, te/kaffe og frukt
 • Utvidet frist for påmelding er 19. september.  Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 6. september, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.
 • SPESIALPRIS: Delta på kurs 26. og 27. september for kr. 3.600,- (1.800,- per kurs). 

Mennesker som lider av dissosiative symptomer som følge av ulike typer overgrep i barndommen utgjør en større del av befolkningen enn tidligere antatt

Dissosiasjon kan være en underliggende årsak til utvikling av et kompleks symptombilde. Noen pasienter går i behandling i mange år for forskjellige psykiske lidelser uten å få hjelp til kjerneproblemet, som ofte ikke har blitt identifisert. Dissosiative symptomer er vanskelige å identifisere av flere grunner

 • det er ikke enighet om definisjonen av dissosiasjon
 • pasienter har en tendens til at skjule dissosiative symptomer
 • det er differensial-diagnostiske utfordringer, for eksempel opp mot personlighetsforstyrrelser og psykoselidelser
 • klinikere får ikke systematisk opplæring i diagnostisering og behandling av dissosiative symptomer

På dette kurset får deltakerne innføring i å bruke en norsk oversettelse av ”Trauma and Dissociation Symptoms Interview” (TADS-I). TADS-I er et semistrukturert intervju til kartlegging av dissosiative og andre traume-relaterte symptomer. Intervjuet er utviklet av Suzette Boon, som er en internasjonalt anerkjent profil og pioner innen feltet traumer og dissosiasjon. Hun har forsket og publisert siden 80-tallet og mottatt flere priser. TADS-I er oversatt til flere språk. Deltakerne på kurset vil få utlevert en norsk oversettelse.

Meritterende:

Kurset er godkjent av

 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer
 • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs med 6 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

 

Kursholder Ellen Jepsen har arbeidet som psykiater ved Traumeavdelingen på Modum Bad siden 2002. Hun har spesialisert seg i utredning og behandling av voksne med alvorlige senskader etter tidlige relasjonstraumer. Hun har hatt særlig fokus på dissosiative lidelser. Som forsker er Ellen Jepsen for tiden tilknyttet TOP DD Network-studien, ledet av prof. Bethany Brand i USA, for å undersøke effekten av en online-intervensjon for dissosiative pasienter. Hovedfokuset for hennes Ph.d.-avhandling var dissosiasjons innvirkning på behandlingen av voksne som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Hun fikk tildelt prisen «Richard P. Kluft Award» i 2014 for beste artikkel i Journal of Trauma & Dissociation med tittelen «Early Traumatized Inpatients: High in Psychoform and Somatoform Dissociation: Charateristics and Treatment Response». Hun er godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi, underviser jevnlig og har erfaring med å undervise flere steder i Europa. Hun er norsk kontaktperson for European Society for Trauma and Dissociation.

 

 

Vi har dessverre ikke ledig overnattingskapasitet. Ta gjerne kontakt med Tyrifjord hotell.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: