Innføring i «Intervju for traume – og dissosiasjonssymptomer» (TADS-I)

Få med deg en innføring i et etterlengtet diagnostisk intervju for bruk ved kartlegging av alvorlige traumetilstander

 • Onsdag 26. september 2018 på Kildehuset, Modum Bad
 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Pris: 1990,- inkl. lunsj, te/kaffe og frukt
 • Frist for påmelding er 6. september.  Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn denne datoen, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.
 • SPESIALPRIS: Delta på kurs 26. og 27. september for kr. 3.600,- (1.800,- per kurs). 

Mennesker som lider av dissosiative symptomer som følge av ulike typer overgrep i barndommen utgjør en større del av befolkningen enn tidligere antatt

Dissosiasjon kan være en underliggende årsak til utvikling av et kompleks symptombilde. Noen pasienter går i behandling i mange år for forskjellige psykiske lidelser uten å få hjelp til kjerneproblemet, som ofte ikke har blitt identifisert. Dissosiative symptomer er vanskelige å identifisere av flere grunner

 • det er ikke enighet om definisjonen av dissosiasjon
 • pasienter har en tendens til at skjule dissosiative symptomer
 • det er differensial-diagnostiske utfordringer, for eksempel opp mot personlighetsforstyrrelser og psykoselidelser
 • klinikere får ikke systematisk opplæring i diagnostisering og behandling av dissosiative symptomer

På dette kurset får deltakerne innføring i å bruke en norsk oversettelse av ”Trauma and Dissociation Symptoms Interview” (TADS-I). TADS-I er et semistrukturert intervju til kartlegging av dissosiative og andre traume-relaterte symptomer. Intervjuet er utviklet av Suzette Boon, som er en internasjonalt anerkjent profil og pioner innen feltet traumer og dissosiasjon. Hun har forsket og publisert siden 80-tallet og mottatt flere priser. TADS-I er oversatt til flere språk. Deltakerne på kurset vil få utlevert en norsk oversettelse.

Meritterende:

Kurset er godkjent av

 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs med 6 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

Vi avventer svar på søknad om godkjenning av kurset som meritterende hos Sykepleierforbundet.

Kursholder Ellen Jepsen har arbeidet som psykiater ved Traumeavdelingen på Modum Bad siden 2002. Hun har spesialisert seg i utredning og behandling av voksne med alvorlige senskader etter tidlige relasjonstraumer. Hun har hatt særlig fokus på dissosiative lidelser. Som forsker er Ellen Jepsen for tiden tilknyttet TOP DD Network-studien, ledet av prof. Bethany Brand i USA, for å undersøke effekten av en online-intervensjon for dissosiative pasienter. Hovedfokuset for hennes Ph.d.-avhandling var dissosiasjons innvirkning på behandlingen av voksne som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Hun fikk tildelt prisen «Richard P. Kluft Award» i 2014 for beste artikkel i Journal of Trauma & Dissociation med tittelen «Early Traumatized Inpatients: High in Psychoform and Somatoform Dissociation: Charateristics and Treatment Response». Hun er godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi, underviser jevnlig og har erfaring med å undervise flere steder i Europa. Hun er norsk kontaktperson for European Society for Trauma and Dissociation.

 

 

Vi har dessverre ikke ledig overnattingskapasitet. Ta gjerne kontakt med Tyrifjord hotell.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: