Innføring i «Intervju for traume – og dissosiasjonssymptomer»

Få med deg en innføring i et etterlengtet diagnostisk intervju for bruk ved kartlegging av alvorlige traumetilstander

Onsdag 26. september 2018 på Kildehuset, Modum Bad

Kursleder Ellen K.K. Jepsen har arbeidet som overlege ved Traumeavdelingen på Modum Bad siden 2002. Hun har spesialisert seg i kartlegging og behandling av voksne som sliter med alvorlige konsekvenser av tidlige relasjonstraumer, med særlig fokus på dissosiative lidelser. Hun underviser jevnlig innen disse temaene. Som forsker knyttet til Forskningsinstituttet ved Modum Bad forsvarte hun i 2014 sin doktorgrad om døgnbehandling av tidlig seksuelt krenkede voksne. Hovedfokus var dissosiasjons innvirkning på behandlingen. Hun fikk tildelt prisen «Richard P. Kluft Award» for beste artikkel  i Journal of Trauma & Dissociation i 2014 med artikkelen «Early Traumatized Inpatients: High in Psychoform and Somatoform Dissociation: Charateristics and Treatment Response». Hun er nasjonal kontaktperson for European Society for Trauma and Dissociation (ESTD).

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: