I konfliktsonen mellom mor og far

5. desember 2014 på Kildehuset, Modum Bad

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 12.30 til 15.30. Registrering fra kl. 12.00.
 • Kursavgift: Kr. 500,- (inkl. kaffe/te/frukt)
 • Påmeldingsfrist: 14. november 2014. Ved avmelding etter denne datoen faktureres hele kursavgiften.

Konflikt mellom foreldre, enten de lever sammen eller har gått fra hverandre, kan ha alvorlige konsekvenser for barna i form av både sosiale og emosjonelle vansker. For noen barn blir disse vanskene både langvarige og alvorlige. Det er derfor viktig med kunnskap om hvordan man som voksen støttespiller og fagperson kan oppdage at barn og unge lider under dette, og hvordan man kan hjelpe på en god måte.

I dette kurset rettes søkelyset mot:

 • Hvordan reagerer og handler barn når de opplever konflikter mellom foreldre eller andre omsorgspersoner?
 • Hvilke konflikter oppstår ofte i sammenheng med samlivsbrudd?
 • Hvilken hjelp ønsker barn og unge som opplever voksenkonflikter?
 • Når blir konflikter mellom foreldre skadelige for de involverte barna?
 • Hvordan preger foreldrekonflikter livet hos ungdom og unge voksne?
 • Hvordan tørre å se det man ser? Og hvordan agere?
 • Hva er vårt medmenneskelige ansvar – hva er vår profesjonelle plikt?
 • Hvordan være en tilgjengelig hjelper? Hvordan være til å stole på?
 • Hvordan følge opp?

 Målgruppe for kurset er alle som i sitt arbeid møter barn og unge som lever i familier med høyt konfliktnivå.

EgilHalleland2Kursholder Egil Halleland er familieterapeut og prosjektleder for ”Rask Psykisk Helsehjelp” i Modum og Sigdal. Han var prosjektleder for ”Ser du meg?” – et prosjekt rettet mot familier i høykonflikt etter samlivsbrudd (i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2010 – 2013). Han var også prosjektleder og en av ”arkitektene” bak Hva med oss-kursene som nå tilbys fra Bufetat. Han har lang erfaring fra arbeid sammen med familier som opplever spesielle omsorgsutfordringer. I tillegg har han holdt en rekke kommunikasjonskurs for par, og kurs for foreldre etter samlivsbrudd.

 

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 3 timers vedlikeholdsaktivitet. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Kurset er godkjent av Den Norske CoachForening som vedlikeholdsaktivitet med 3 timer.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: