Krisehåndtering og emosjonell bearbeiding

Hvordan forstå og hjelpe mennesker som har opplevd traumatiske hendelser?

Torsdag 27. mars 2014 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

Dette kurset vil ta for seg både konkrete intervensjoner, sentrale temaer i bearbeiding av traumer og det faglige grunnlaget for erfaringene som presenteres – både fra traumeforskning og fra arbeidet etter 22/7.

Det vil fokuseres på tre tidsperioder etter et traume har inntruffet:

  • den umiddelbare reaksjonen fra traumet skjer frem til seks timer etter
  • perioden mellom de første seks timene etter traumet og frem til en måned etter
  • når det har gått en måned og tiden som følger deretter

Psykologstudent og Phd-stipendiat Pål Ulvenes.GryStålsettKursledere er psykologene/PhD Pål Ulvenes og Gry Stålsett. De har bred erfaring fra klinisk arbeid og forskning innen psykisk helsevern. De stod sentralt i arbeidet med å følge opp direkte berørte etter 22/7.

 

 

 

Målgruppe for kurset er helsepersonell, kriseteam, alle som i sitt arbeid møter mennesker som har opplevd traumer.

Kurset er godkjent av Den norske Legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri. Det er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer, og av Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktvitet.

 

  • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 10.00 til 16.00. Registrering fra kl. 9.30.
  • Kursavgift: 1500,- inkl enkel lunsj.
  • Frist for påmelding var 14. mars 2014. Ved avmelding senere enn 6. mars belastes hele kursavgiften.
Share Button
  •  

    Våre støttespillere: