Modum Bad-konferansen 2017: #psyktnormalt

Ungdom, psykisk helse og livsmestring

Fredag 27. oktober 2017 i Gamle Logen i Oslo

 • Programmet varer fra kl. 9.00 til 16.30. Registrering fra kl. 8.15
 • Deltakeravgift (inkl. lunsj, kaffe/te, frukt): Ved påmelding innen 2. juni kr. 2.200,-. Senere kr. 2.700,-
 • Redusert pris ved flere påmeldte fra samme virksomhet. Oppgi dette i «annet»-feltet i påmeldingsskjemaet
  • 5 – 9 pers -10%
  • 10 – 19 pers -20%
  • 20 eller flere -30%
 • Frist for påmelding: 2. oktober. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 2. oktober, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).

De siste årene har bekymringene for ungdoms psykiske helse økt. Flere unge forteller om høyt nivå av psykiske plager, ensomhet og sterkt press for å prestere. Psykisk helse blant ungdom har fått stor oppmerksomhet i media. Dette har bidratt til alminneliggjøring og etterlengtet åpenhet, men kanskje også til økt sykeliggjøring av normale livsutfordringer?

Hvordan kan vi forstå situasjonen? Hva kan vi gjøre for å bidra til positiv utvikling? Hva skal til for å styrke unge menneskers evne til livsmestring? Hvordan yte god hjelp tidlig nok? Hvordan få til tiltak som virker?

Med Modum Bad-konferansen 2017 ønsker vi å bidra til økt kunnskap og bevissthet om psykisk helse hos ungdom. Vi byr på innlegg fra forskerhold og ulike praksisfelt, fra skole og psykiatri, fra brukeres egne erfaringer med lavterskeltiltak.

Målgruppen for konferansen er bred:

Ansatte innen helse, omsorg og undervisning, aktuelle faggrupper og etater som er involvert i oppfølging av ungdom, og alle som yter frivillig innsats i tilbud til unge.

Meritterende:

Vi søker godkjenning av konferansen som meritterende hos Legeforeningen, Psykologforeningen, Sykepleierforbundet og Ergoterapeutforbundet. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.


Vi er stolte og glade for at helsedirektør Bjørn Guldvog åpner konferansen

I sin årstale for 2017 manet helsedirektøren til tidlig innsats mot ungt utenforskap. Se opptak av årstalen (på youtube) her 


På programmet står bl.a. (med forbehold om endringer):

 • «Prosjekt perfekt»: Prestasjoner, perfeksjonisme og unges psykiske helse. Hva skjer og hvordan går det?
  Liv Sand, psykologspesialist/PhD,forsker ved RKBU Vest.
 • Kan gjennomsnittlig resultat være personlig seier? Om skoleprestasjoner og selvfølelse.
  Mattias Øhra, pedagog/høgskolelektor ved institutt for pedagogikk, Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • Ung Arena: Lavterskelhjelp til ungdom på deres egne premisser. Funker det?
  Rune Helland,gruppe- og nettverksterapeut/prosjektkoordinator Ung Arena, lavterskeltilbud for ungdom mellom 12 og  25 år, drevet av Oslo kommune bydel Gamle Oslo, sammen med Mental Helse og Mental Helse Ungdom. Helland deltar sammen med en representant for brukere av Ung Arena.
 • Fra «generasjon prestasjon» til «generasjon relasjon»: Hvordan snakke med unge om livet?
  Anne Kristine Bergem, psykiater, leder av Norsk psykiatrisk forening, fagrådgiver i BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.
 • #psyktnormalt: Hvordan sette psykisk helse på dagsorden i ungdomsskolen?
  Ragnfrid Nordbø, psykologspesialist/PhD i Modum kommune og Sverre Urnes Johnson, psykolog og doktorgradsstipendiat ved Modum Bad, – to av utviklerne bak undervisningsprogrammet #psyktnormalt.
 • Når kroppen perfeksjoneres: Kroppsidealer, perfeksjonisme og selvfølelse. 
  KariAnne Vrabel, psykologspesialist/PhD, postdoc ved Modum Bads forskningsinstitutt.

I tillegg får du en porsjon SLAMPOESI med Fredrik Høyer

{Han kombinerer tekstlige og sceniske elementer i små performance-dikt, som kan beskrives som en blanding av tradisjonell dikterkunst, rap, stand-up og teatermonolog} Fredrik Høyer

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: