Når overgriper løslates og bosetter seg nært offeret

14. mai 2014 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl.11.30 til 15.00. Registrering fra kl. 11.00.
 • Kursavgift: Kr. 500,-
 • Utvidet frist for påmelding er 5. mai 2014. Ved avmelding etter 23. april belastes hele kursavgiften.

Ada Sofie Austegard er leder av Stine Sofies Stiftelse som driver utstrakt arbeid for at barn og unge skal oppleve en oppvekst uten vold.  Stine Sofies Stiftelse ble etablert i Grimstad etter “Baneheiadrapene” i Kristiansand der Lena 10 år og Austegards datter Stine Sofie 8 år, ble brutalt voldtatt og drept. Stiftelsen tilbyr råd og veiledning i saker hvor barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep. De jobber også kontinuerlig for å få endret juridiske forordninger de anser som lite hensiktsmessige mht. å ivareta overgrepsoffer og avstraffe overgripere.

Ada Sofie AustegardAustegard reiser mye rundt og formidler om forebygging av vold og omsorg for voldsofre. Etter initiativ fra en av Modum Bads kliniske avdelinger som stadig møter pasienter som har blitt utsatt for vold, overgrep eller drapsforsøk, og spørsmålet ”Hva skjer når overgriper slipper ut av fengselet?” reises, har vi invitert henne til oss.

Hva med offeromsorgen?

I sitt foredrag vil hun belyse problemstillinger som:

 • Voldsutøvere som har intensjon om å drepe, men mislykkes, får strafferabatt. Offeret overlever, men må etter kort tid forholde seg til at gjerningsmannen er på frifot. Hva skjer etter soning? Hvilke rettigheter sitter offeret med? Hvilke rettigheter har den som har sonet sin straff?
 • Hvordan møte personer som har vært utsatt for drapsforsøk på en best mulig måte? Hvordan gi hjelp til å forholde seg til, og forberede seg på, at den forsøkte å drepe dem snart vil være ferdig sonet?
 • Hvordan skal vi tenke om at kriminalomsorgen synes så sterk og offeromsorgen så svak?

 Ny bok våren 2014

Ada Sofie Austegards selvbiografi  “Oppdrift” lanseres av Aschehoug forlag som en av vårens mest oppsiktsvekkende bøker. Du kan lese om boken her og her.

Stine Sofies Stiftelse har mottatt følgende utmerkelser for sitt arbeid

 • 2001 – Norske kvinners sanitetsforenings ærespris, Fredrikkeprisen
 • 2002 – Lions Tulipanpris
 • 2002 – Melvin Jones Fellow
 • 2006 – Frelsesarmeens ærespris, Booth prisen
 •  2007 – Confex – Årets mest fengslende foredrag
 •  2008 – HM Kongens Fortjenestemedalje i Gull
 • 2009 – Norsk Juristforbund, Rettssikkerhetspris
 • 2010 – Reklame for alvor
 • 2010 – John Ingolf Alvheims ærespris
 • 2012 – Erik Byes Minnepris
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: