PREP samlivskurs, Fornebu

Boost parforholdet!

Ta med partneren på PREP-kurs hos oss 28. og 29. april.

PREP er et inspirerende samlivskurs for par i alle aldre og i ulike faser av forholdet. Kurset hjelper par til å ha større glede av forholdet sitt og gir verktøy til å forbedre kommunikasjonen. Dere får hjelp til å forebygge og snu det negative og dyrke og styrke det positive. Målet er at dere skal lære å kjenne igjen hvilke konflikter som kan skade forholdet, få verktøy til å forbedre kommunikasjonen, løse problemer og ivareta kjærligheten.

Kurset er kjønns- og religionsnøytralt og baserer seg på 25 års forskning om hva som skaper gode relasjoner og er kvalitetssikret av Modum Bad, Samlivssenteret.

Kurset består av korte introduksjoner til hvert tema illustrert med bl.a. musikk, filmklipp eller dikt, i tillegg til oppgaver som parene løser hver for seg. Parene deler ingenting i plenum. Hver deltaker får sitt eget kurshefte, der det faglige innholdet i PREP er presentert på en lettfattelig måte.

Fornebuterapeutene inviterer til samlivskurs for par i alle aldre og i alle faser av forholdet.

For mer info se: www.facebook.com/fornebuterapeutene

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: