Relasjonstraumer: Om stabiliseringsarbeid og toleransevindu

Hvordan gi hjelp til å forstå og regulere følelser og kroppslige reaksjoner?

Torsdag 2. november 2017 på Kildehuset, Modum Bad

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: 1950,- kr inkl. enkel lunsj.
 • Frist for påmelding: 12. oktober.
 • Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 12. oktober, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.
 • SPESIALPRIS: Delta på kurs 1. og 2. november for kr. 3.500,- (1.750,- per kurs). 

Miljøterapeuter fra Modum Bads avdeling for traumelidelser formidler sine praktiske erfaringer med å møte og ivareta voksne som har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt i oppvekst, og har utviklet symptomer som reduserer livskvaliteten i stor grad.

Kurset vil formidle en grunnleggende forståelse av senvirkninger og symptomer hos mennesker med tidlige relasjonstraumer. Med dette som basis, fokuseres det videre på stabiliseringsarbeidet i møte med pasientene.

 • Hva sier vi og hva gjør vi, som kan være trygghetsskapende hjelp for pasienten?
 • Hvordan bidra til at pasienten kan få en større mestringsopplevelse innenfor sitt toleransevindu?
 • Og sist, men ikke minst, hva trenger du som hjelper?

Ved hjelp av bl.a. undervisning, presentasjon av ulike stabiliseringsøvelser, rollespill og dialog ønsker vi å bidra til mer kunnskap, økt bevissthet og større trygghet i stabiliseringsarbeidet.

Målgruppe:

Kurset henvender seg til ansatte i helse-, sosial- og omsorgssektor og andre som i sitt arbeid møter mennesker med relasjonstraumer.

Meritterende:

Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer, og av Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse og Psykisk helse. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer.

Kursholderne har lang erfaring med miljøterapi til pasienter med alvorlige relasjonstraumer
 • Gro Overn, spesialhjelpepleier i rus og psykisk helsearbeid, med videreutdanning i  kroppsorientert ferdighetstrening
 • Åse-Lill Ranvik Iversen, psykiatrisk sykepleier, med videreutdanning i Somatic Experiencing og Sensorimotorisk Psykoterapi
 • Gerd Ellen Øverby, psykiatrisk sykepleier, med videreutdanning i livsstyrketrening

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: