Snakk om det! Men hvordan?

Hvordan møte mennesker som sliter med psykiske problemer?

Torsdag 5. november 2015 på Kildehuset, Modum Bad

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: 1750,- kr inkl. enkel lunsj.
 • Frist for påmelding er tre uker før kursdato. Ved avmelding etter dette belastes hele kursavgiften.
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

Hva bør man være oppmerksom på når noen har en spiseforstyrrelse og/eller sliter med kropp og mat? Hva er kjennetegn på depresjon? Hvordan møte individet bak depresjonen? Hva er hensiktsmessig støtte når angsten river – og hva er uhensiktsmessig? Hvordan påvirker foreldrenes psykiske lidelser livet i familien? Hva gjør det med familien når den ene eller begge foreldrene har psykisk sykdom? Hvordan møte mennesker som har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt i oppvekst og har utviklet symptomer som reduserer livskvaliteten i stor grad? Hvordan ivareta på en god måte her og nå? Og hvordan bidra til å finne videre hjelp?

Miljøterapeuter fra Modum Bads kliniske avdelinger formidler sine praktiske erfaringer med å møte og ivareta voksne med ulike psykiske problemer og lidelser.

Målgruppe:

Med dette kurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse innen psykisk helse til ansatte i virksomheter som pleie og omsorg, rehabilitering, rusbehandling, frisklivssentraler. Kurset er også aktuelt for ansatte som i sitt arbeid møter foreldre som sliter med psykiske problemer, som for eksempel barnevern, skole, barnehage, helsestasjoner.

Meritterende:

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Folkehelse og Psykisk helse. Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som 6,5 timers vedlikeholdsaktivitet. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

På kursprogrammet:

 • Hva er angst? Om panikkangst, sosial angst, PTSD og andre former for angst
 • Hvordan påvirker angst atferd og mestringsstrategier?
 • Hvordan gi hensiktsmessig støtte til mennesker som plages av angst?

Forelesere: Anny Bakken Rønning og Aud Rasmussen (kliniske spesialister i psykiatrisk sykepleie)

 • Hva er depresjon?
 • Om unnvikelse og skam, grubling og bekymringer
 • Hvordan takle egne reaksjoner i møte med deprimerte mennesker?

Forelesere: Hege Angeltveit (psykiatrisk sykepleier), Anita Sjåvik (psykiatrisk sykepleier), Inger Maaleng Moviken (klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie), Tone Fosnæs (klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie), Bente Sørlien (hjelpepleier/ernæringsfysiolog) og Anne Emilie Solli (psykiatrisk sykepleier)

 • Hva er kompleks PTSD?
 • Toleransevinduet – en hjelp til å forstå hva som skjer i forhold til egne følelser og kroppslige reaksjoner i ulike situasjoner
 • Stabilisering – å trene opp evnen til å tåle følelser og indre aktivering

Forelesere: Lisa Kind (klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie), Heidi Mølkjær (psykiatrisk sykepleier) og Gro Overn (spesialhjelpepleier)

 • Hva kjennertegner en spiseforstyrrelse? Hvordan skille de ulike typene?
 • Hva er normalt når det gjelder mat og trening?
 • Hva er god støtte for de som sliter med spiseforstyrrelser?

Forelesere: Ida Fønnebø Rypdal, Gry Næss (psykiatriske sykepleiere) og Hilde Tveit Reistad (klinisk ernæringsfysiolog)

 • Psykisk sykdom hos foreldre sett i et familieperspektiv:
  • Det hjelper å sette ord på!
  • Dagliglivets fungering og hvordan det virker inn på samspill i familien
  • Barnas perspektiv når foreldrene er syke
  • Vi klarer ikke alt alene – hvor kan vi hente hjelp?

Forelesere: Ingvild Bekken (sykepleier/diakon/livsstyrketrener) og Sissel Kaspersen (klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie)

 • Hvordan møte og ivareta på en god måte her og nå?
 • Hvordan ta vare på seg selv som hjelper?

Forelesere: Mette Madsen og Hege Næss (psykiatriske sykepleiere)

 

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: