Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser

Lær anbefalte strategier for å forebygge og bryte dissosiasjon

Torsdag 27. september 2018 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Pris: 1990,- inkl. lunsj, kaffe/te og frukt
 • Utvidet frist for påmelding er 19. september.  Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 6. september, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.
 • SPESIALPRIS: Delta på kurs 26. og 27. september for kr. 3.600,- (1.800,- per kurs). 

Mennesker som sliter med dissosiasjon i kjølvannet av tidlige relasjonelle traumer utgjør en større del av befolkningen enn man tidligere har antatt. Det er derfor ikke uvanlig å møte dem innen alle samfunnets helse- og hjelpeinstanser (første- og andrelinje tjenester, sosialtjenester, politi, mm). Mange beskriver dissosiasjon som «å koble ut» uten kontroll, og dissosiasjon medfører store vansker i forhold til andre mennesker og fungering i hverdagen.

På dette kurset vil du lære:
 • Hva er typiske tegn på at en person «dissosierer»?
 • Hva er de mest anbefalte strategiene i møtet med en person som dissosierer?
 • Hva kan jeg gjøre når personen jeg sitter overfor dissosierer?
 • Finnes det noen «kjerne-intervensjoner»?
 • Kan han/hun selv gjøre noe?

Det er ikke alltid lett å gjenkjenne tegnene på dissosiasjon, og det kan være enda mer utfordrende å vite hva man gjør når personen du sitter overfor «dissosierer». En studie blant internasjonalt ledende eksperter innen traumefeltet har identifisert de mest anbefalte strategiene (topp 10) for stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser.

På kurset presenteres disse topp 10-strategiene, med forslag til intervensjoner man kan ta i bruk for å forebygge eller bryte dissosiasjon. Deltagerne vil få presentert konkrete intervensjoner som er enkle å ta i bruk, bl.a. regulerende ferdigheter og teknikker som: Grunning, containment, styrking av ”indre samarbeid”, affekt-toleranse og impulskontroll, relasjonelle ferdigheter og egenomsorg. Intervensjonene vil kunne brukes i praksis i ulike «hverdags-sammenhenger» i møte med mennesker og pasienter som dissosierer (på legekontor, hjemmebesøk, terapirommet, sosialkontor, mm.).

Målgruppe for kurset er fagpersoner som jobber innen alle områder av første- og andrelinjetjenesten.

Ellen Kjærulf Jepsen, terapeut/psykiater Avdeling for traumelidelserEllen Jepsen har arbeidet som psykiater ved Traumeavdelingen på Modum Bad siden 2002. Hun har spesialisert seg i utredning og behandling av voksne med alvorlige senskader etter tidlige relasjonstraumer. Hun har hatt særlig fokus på dissosiative lidelser. Som forsker er Ellen Jepsen for tiden tilknyttet TOP DD Network-studien, ledet av prof. Bethany Brand i USA, for å undersøke effekten av en online-intervensjon for dissosiative pasienter. Hovedfokuset for hennes Ph.d.-avhandling var dissosiasjons innvirkning på behandlingen av voksne som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Hun fikk tildelt prisen «Richard P. Kluft Award» i 2014 for beste artikkel i Journal of Trauma & Dissociation med tittelen «Early Traumatized Inpatients: High in Psychoform and Somatoform Dissociation: Charateristics and Treatment Response». Hun er godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi, underviser jevnlig og har erfaring med å undervise flere steder i Europa. Hun er norsk kontaktperson for European Society for Trauma and Dissociation.

Meritterende:

Kurset er godkjent av

 • Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer
 • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

Mer om dissosiative lidelser

Dissosiative lidelser utgjør en ikke ubetydelig del av de psykiske lidelsene i befolkningen. Internasjonale befolknings-studier viser en livstids-forekomst på ca. 10%. Den alvorligste dissosiative lidelsen – dissosiativ identitetslidelse – har en forekomst på 1-1.5%. Tilstandene medfører ofte et svært sammensatt symptombilde, stort tap av fungering i hverdagen og mye lidelse. Mennesker med dissosiative lidelser er derfor vanlige brukere innen samfunnets ulike hjelpeinstanser. Mange pasienter med underliggende dissosiativ lidelse tilbringer – av ulike grunner – mange år i behandling uten at  disse lidelsene blir identifisert og uten å få hjelp til problemene. Internasjonale studier har også vist at uten hjelp mot kjerneproblemet får mange av disse pasientene et kronisk forløp uten bedring med uendret høy forbruk av offentlige sammensatte tjenester. Det er også vist at pasienter med dissosiative lidelser kan bli helt friske eller få det betydelig bedre med en fase-orientert behandling rettet mot dissosiasjon. I tillegg til redusere lidelse og tapt livskvalitet hos pasienten, vil dermed en slik behandling medføre store kostnadsbesparelser for samfunnet.

Vi har dessverre ikke ledig overnattingskapasitet. Ta gjerne kontakt med Tyrifjord hotell.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: