Terapeutisk allianse – hvorfor er det viktig?

23. juni 2014 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt 

  • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 12.00 til 16.00. Registrering fra 11.30.
  • Kursavgift: Kr. 500,- (inkl. kaffe/te/frukt)
  • Påmeldingsfrist er 19. juni 2014. Ved avmelding senere enn 13. juni belastes hele kursavgiften.

Hva er en terapeutisk allianse? Hvilken rolle spiller den? Hvordan etablere den? Hva skjer når den svekkes?

Med terapeutisk allianse menes at klient og terapeut etablerer enighet om hvilke mål den terapeutiske kontakten skal ha, og hva som skal til for å nå målet. I tillegg knytter de et tilstrekkelig godt følelsesmessig bånd til at de klarer å arbeide hensiktsmessig sammen.

Det er en utbredt oppfatning at etablering og opprettholdelse av sterk allianse mellom klient og terapeut er en forutsetning for å oppnå gode resultater i psykoterapi. En slik forståelse fremstår som unyansert og noe foreldet. Det er mer regelen enn unntaket at den terapeutiske alliansen endrer seg i betydelig grad gjennom et terapiforløp. Det er heller ikke slik at bedre terapeutisk allianse alltid er forbundet med bedre behandlingsresultat. Noen ganger er lav grad av allianse en forløper for bedre resultat.

goldsmith_jacobForeleser Jacob Goldsmith er klinisk psykolog og postdoktor i STIC-prosjektet ved The Family Institute at Northwestern University, Chicago, Illinois, USA. Han vil i dette seminaret rette søkelys på forskningsfunn på terapeutisk allianse og drøfte følgende spørsmål:

  • Hvilke mønstre er vanlige i utviklingen av allianse?
  • Hvilke implikasjoner får dette for hvordan terapeutene bør monitorere alliansen over tid?
  • Hvordan bør terapeuter forholde seg når en erfarer svekket terapeutisk allianse med klienten?

Goldsmith vil også utvide alliansebegrepet til ikke bare å omfatte klient og terapeut. En systemisk forståelse av terapi tilsier at klientens allianse med signifikante andre som anerkjenner det terapeutiske arbeidet, vil kunne ha betydning. Dette vil ikke minst være relevant innen par- og familieterapi, der alliansen mellom familiemedlemmene om det å være i terapi står sentralt.

Kurset foregår på engelsk.

Godkjent av Norsk Psykologforening som 5 timers vedlikeholdsaktivitet, og av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 5 timer.

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: