Tidlige relasjonstraumer og rusproblemer

Hvordan integrere traumeforståelse i behandling av rusproblematikk?

Tirsdag 20. november 2018 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: 1990,- kr inkl. enkel lunsj.
 • Utvidet frist for påmelding: 13. november.
 • Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 30. oktober, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.
Ved å delta på dette kurset kan du få
 • større innsikt i sentrale mekanismer for hvordan tidlige relasjonstraumer kan gi symptomer og vansker i voksen alder
 • kjennskap til vanlige konsekvenser etter tidlige relasjonstraumer
 • økt kunnskap om sammenheng mellom traumer og rusproblemer
 • større forståelse for rusens funksjon som affektregulator
 • mer trygghet på hvordan møte traumatiserte mennesker, samt bidra til økt funksjon og symptomlette

Målgruppe: Kurset henvender seg til alle som gjennom jobben møter mennesker med rusproblemer og relasjonstraumer.

Det er tett sammenheng mellom tidlige relasjonstraumer og rusproblemer

Altfor mange mennesker utsettes for vold, omsorgssvikt, overgrep og emosjonell neglekt i løpet av sin oppvekst. Når slike traumatiske hendelser skjer i nære relasjoner, påvirkes livet negativt på omfattende måter. Dette kalles relasjonstraumer. Fra både klinikk og forskning er det kjent at det er tett sammenheng mellom tidlige relasjonstraumer og rusproblemer. Allikevel har disse feltene i stor grad levd adskilte liv. Hvordan kan en større traumeforståelse integreres i arbeidet med rusproblematikk?

Kurset vil gi en innføring i sentrale element fra traumefeltet og hvordan senvirkninger av relasjonstraumer kan vise seg i dag. Du vil også lære konkrete verktøy for å hjelpe mennesker å finne alternative og mer hensiktsmessige måter å regulere seg på.

Kursledere:

JervellArild Jervell er psykiater og har jobbet på Modum Bads traumeavdeling siden 2007 med individual- og gruppebehandling av pasienter med komplekse traumelidelser og dissosiative lidelser. Han er nå teamleder for traumegruppe 2 som har et spesielt fokus på kroppsorienterte psykoterapeutiske tilnærminger som sensorimotorisk psykoterapi. Jervell har undervist i mange ulike sammenhenger om forståelse og behandling av komplekse traumer.

 

 

SOLVEIG NÆVRASolveig Nævra Lie er psykiatrisk sykepleier og gruppepsykoterapeut. Hun har jobbet på Modum Bad siden 2006, de siste 1,5 år som nestleder ved avdeling for traumelidelser. Tidligere har hun jobbet 10 år i rusomsorgen ved Bergensklinikkene. Har siste 5 år vært engasjert i integrert rus og psykiatri-behandling (ROP) ved Modum Bad.

 

 

 

Meritterende: Kurset er godkjent av

 • Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri, og 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning innen barne- og ungdomspsykiatri
 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer
 • Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse
 • Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer.

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: