Traumeterapi for profesjonelle dummies

En praktisk innføring i grunnleggende traumeforståelse og nyttige terapeutiske intervensjoner

 • Torsdag 21. mars 2019 på Kildehuset, Modum Bad
 • Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Kursavgift: Kr. 2190,- (inkl. lunsj, frukt, kaffe/te)
 • Utvidet frist for påmelding: 18. mars 2019.
  Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 28. februar, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.

Kurs for terapeuter og miljøterapeuter i psykisk helsevern som ønsker økt kompetanse om traumeterapi

Har du noen gang stått ovenfor en pasient som sitter fast i følelser og reaksjoner etter gjentatte traumehendelser i oppvekst, eller har du hatt mistanke om at dette kan være tilfelle?

Forskning viser at en svært høy andel av henviste pasienter til lokale poliklinikker faktisk har en bakenforliggende traumelidelse. Mange terapeuter kjenner på usikkerhet i møte med disse menneskene og deres reaksjonsmønstre. Og ikke minst kan man kjenne på usikkerhet med tanke på hva man som terapeut bør foreta seg og hvilke intervensjoner man burde sette i gang med. Hva er det som kan være hjelpsomt?

Dette kurset tar sikte på å gi økt forståelse av traumereaksjoner og innspill til håndtering av vanlige terapeutiske utfordringer i arbeid med komplekse traumepasienter. Kurset vil ha en praktisk tilnærming.

 Kursledere:

Oddrun Solberg er psykolog og jobber på avdeling for traumelidelser ved Modum Bad. For tiden er hun med i et forskningsprosjekt ved avdelingen knyttet opp mot kompleks PTSD. Hun har videreutdanning i sensorimotorisk psykoterapi og i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Hun har tidligere erfaring fra felt som spiseforstyrrelser og rus, samt jobbet i flere år med et arbeidspsykologisk fokus. Fra tidligere har hun teologiutdannelse, og arbeidet i flere år innenfor dette feltet.

 


Karine Frost er psykologspesialist og teamleder ved avdeling for traumelidelser ved Modum Bad. Hun har videreutdanning i sensorimotorisk psykoterapi og har gjennomført andre utdanningsforløp med fokus på komplekse traumelidelser. Hun har tidligere jobbet med rus og psykiske lidelser, psykoselidelser og ved allmennpsykiatrisk døgnpost.

 

 

 

Meritterende: Kurset er godkjent av

 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med 6 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: