Aktuelt

Par-sjekk

 

– Par-sjekk er et godt og gjennomarbeidet verktøy som også blir viktig i vårt kartleggingsarbeid i Familieavdelingen, sier avdelingsleder for familieavdelingen på Modum Bad, Bente Barstad. Her sammen med leder for Kildehuset, Jorunn Tangen Hole.

Par-sjekken som Kildehuset ved Modum Bad starter opp i løpet av våren, gir par mulighet til å stoppe opp og reflektere over parforholdet på en systematisk og vitenskapelig måte.

 

«Et profesjonelt og solid gjennomført program.Vi følte oss begge hørt, lærte hverandre bedre å kjenne og fikk et endret syn på forholdet vårt. Dette vil vi prøve igjen!»

Sitat fra en av Par-sjekk-deltakerne på pilotutprøving høsten 2017

Kartlegging

En Par-sjekk starter med et online spørreskjema som partene besvarer individuelt. Deretter får man to samtaler med en veileder.
– I den første samtalen kartlegges styrker og ressurser paret har. Samtidig ser man på bekymringer og utfordringer som de opplever. I den andre samtaletimen forsøker vi å finne ut hvordan paret kan ta hånd om utfordringene på en god måte.

Gode verktøy

Med seg på veien får paret tips om gode verktøy for endring.
– De får en personlig feedbackrapport som de kan benytte som redskap til å jobbe videre med forholdet på hjemmebane.

Utviklet i Danmark

Par-sjekk er utviklet i Danmark, i et samarbeid mellom Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet. Modum Bad har fått muligheten til å tilby Par-sjekk også i Norge, med støtte fra Tone Bergesens Stiftelse.

Ønsker du en Par-sjekk?

Vi starter opp med tilbudet igjen i løpet av våren og vil kunne tilby par-sjekk i  Oslo, Bergen og på Modum.
Ta gjerne kontakt på  kurs@modum-bad.no hvis du vil vite mer om tilbudet eller sette deg på liste for en avtale.

 

NYHET – Kan kjøpes i vår nettbutikk

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: