Personlig utvikling

Woman jumping on pathKildehuset vil være et helsefremmende senter som bidrar til å øke menneskers livskvalitet, trivsel og evne til å mestre motgang og belastninger i livet. 

Et sted å komme til

 • Et sted å komme til

  Undervisning, rådgivning og veiledet likepersonsarbeid for mennesker som opplever kriser – og for deres hjelpere.

Lavterskeltilbud

Rask Psykisk Helsehjelp

 • Sliter du med angst og depresjon?

  Du kan ta kontakt med oss uten henvisning fra lege eller annen behandler. Gratis lavterskeltilbud for innbyggere i Modum og Sigdal.

Chat med oss!

 • Chat om psykisk helse

  Nå kan du chatte med en fagperson om psykisk helse. Du kan motta SMS om når chatten er betjent. Send kodeord "MB chat" til 2065.

Tilbud til helsepersonell

 •  

  Våre støttespillere: