Kurs- og samtaletilbud for sykepleiere

Kildehuset - sommer

Kildehuset – sommer

Gratis tilbud til medlemmer av Norsk Sykepleierforbund

Vi er glade for å kunne tilby 1) individuelle rådgivnings-/veiledningssamtaler (for alle medlemmer av Norsk Sykepleierforbund) og 2) tredagers kurssamling (kun for ledere med personalansvar)

Rådgivning/veiledning

Å være sykepleier er givende, men samtidig krevende. Alle kan oppleve å gå tom, stagnere, føle håpløshet ellerlite motivasjon i arbeidssituasjonen.

Hos oss får du en dag med:

  • samtale med erfaren fagperson og veileder
  • hjelp til å forstå vanskelige situasjoner og se valgmuligheter
  • rom til å reflektere rundt egen rolle som yrkesutøver
  • mulighet til økt bevissthet, for å forebygge utbrenning, fremme helse og livskvalitet

Kurs: «Litt hjelp i tide – styrket evne til livsmestring»

 

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: