Kurset “Litt hjelp i tide – styrket evne til livsmestring” henvender seg til NSF’s medlemmer som har personalansvar

Det gir rom til å

 • definere utfordringer og se veivalg
 • møte andre sykepleiere med lederansvar
 • knytte nettverk på tvers av arbeidssteder

Gjennom undervisning, erfaringsutveksling og veiledningssamtaler får deltakerne kunnskap og innsikt i teknikker som fremmer helse og styrker livskvalitet og -mestring.

Målsetting

 • styrke bevisstheten omkring yrkes- og lederrolle
 • forebygge utbrenning
 • fremme helse og livskvalitet

Alle som ønsker får mulighet til en individuell rådgivningssamtale på 45 minutter i løpet av kurset. Her gis du mulighet til å drøfte ulike utfordringer du måtte ha som leder med en erfaren fagperson .Vi kan gi råd og hjelpe deg til å se nye løsninger i utfordrende situasjoner. Tema kan for eksempel være konflikter, stress og lignende. Du kan også bruke timen til å bekrefte og styrke dine gode egenskaper som leder.

Kursavgift

Norsk Sykepleierforbund dekker kursavgiften som inkluderer opphold og kost. Den enkelte kursdeltaker må selv dekke sine reiseutgifter til Modum Bad (du kan søke om støtte til reiseutgifter fra NSF). 

OBS! Det er ønskelig med maksimalt to deltakere fra samme arbeidssted på samme kurs.

Deltakere som uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 3 uker før oppstart, belastes et gebyr på kr. 2.500,-. Gebyret dekkes ikke av NSF. Fravær som skyldes sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste fritar for betalingsplikt, mot at dokumentasjon fremlegges.

Kurs i 2020

Det er satt opp fire kurs. Hvert av kursene har plass til 12 deltakere.

 • Uke 12: 18. – 20. mars
 • Uke 13: 25. – 27. mars
 • Uke 36: 2. – 4. september
 • Uke 38: 16. – 18. september
 • OBS! Alle felter med stjerne må fylles ut. Hvis du ikke har mottatt svar fra oss innen en uke, send en mail til kurs@modum-bad.no

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: