NYHET I NORGE OG OSLO

Ta en sjekk på forholdet og få gode verktøy for endring!

En Par-sjekk gir dere en mulighet til å stoppe opp og reflektere over parforholdet på en systematisk og vitenskapelig måte.

  • Par-sjekk starter med et online spørreskjema som dere besvarer individuelt. Dette følges opp av 2 x 1,5 times samtaler med en veileder.
  • I den første samtalen kartlegges styrker og ressurser dere har som par, sammen med bekymringer og utfordringer dere opplever.
  • Med dette som utgangspunkt vil vi på den andre samtaletimen sammen finne ut hvordan dere kan ta hånd om utfordringene på en god måte.
  • Dere får også en personlig feedbackrapport som dere kan benytte som redskap til å jobbe videre med forholdet på hjemmebane.

Et forskningsbasert konsept utviklet i Danmark

Par-sjekk er utviklet i et samarbeid mellom Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet i Danmark.  Les mer om konseptet her. Spørreskjemaet og feedbackrapporten som blir brukt i Par-sjekk er på dansk, da norsk versjon foreløpig ikke er på markedet.

Modum Bad har nå fått muligheten til å tilby Par-sjekk i Norge og starter i disse dager opp et pilotprosjekt i Oslo .


Parsamtaler i Oslo

STED:  Modum Bads lokaler i Eilert Sundtsgate 34, 0259 Oslo. Se kart

PRIS:  For hele pakken: Online spørreskjema, to samtaletimer med veileder (psykolog) og personlig feedbackrapport kr. 4.000,-

TID:  Tirsdager i oktober og november, kl. 09.00-10.30, kl. 11:30-13:00 og kl. 14:00-15:30.

Vi anbefaler ca. en uke mellom de to samtalene i Par-sjekk.

Dersom dere uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid må prisen for samtalen betales.

Bestill time

Send en mail til: nina.randby@modum-bad.no  hvis dere har spørsmål om Par-sjekk eller ønsker å melde dere på.

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: