Samlivskurset PREP

Mange ansatte i Forsvaret står overfor utfordringer som setter parforholdet på strekk. Behovet for å snakke godt og tydelig sammen blir dermed enda større.

Samlivskurset PREP gir rom for både humor og alvor. Det vil handle om kjærlighet, forventninger, konflikter, glede og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon.

PREP er forskningsbasert og godt utprøvd pedagogisk kursopplegg som er utviklet i USA. Kurset er oversatt og bearbeidet til norske forhold av Modum Bad. Innholdet i kurset er tilpasset par hvor en eller begge arbeider i Forsvaret.

Hvem passer kurset for?

PREP er et kurs som passer for par i alle aldre – fra de nyetablerte til de som har lang fartstid sammen.

Hvorfor delta?

De fleste opplever at parforholdet går i “bølgedaler”. Hverdagen er travel og kommunikasjon kan lett gå i stå. De gode stundene som par kan fort bli nedprioritert eller glemt.

PREP-kurset handler om å stimulere vennskap og glede. Målsettingen er at paret skal bli oppmerksomme på hvilke konflikter som kan skade forholdet, få verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer.

Innhold og metode:

  • Korte faginnlegg med rollespill, filmklipp og illustrasjoner
  • Parvise samtaler og øvelser
  • Trening i bruk av verktøy for bedre kommunikasjon
  • Parvis veiledning i teknikkene

Påmelding:

Paret foretar selv påmelding gjennom Kildehusets hjemmeside: Klikk her for påmelding. 

Deltakerne må oppgi: Navn på begge, e-postadresse, telefon og privat adresse.
Svært viktig: Ved oppmøte og registrering på kurs en av deltakerne i paret fremvise FD-ID som en forutsetning for at man kan delta på kurset.  Dette er på grunn av sikkerhetsrutiner som må ivaretas.

Faktura for egenandelen på kr. 500,- vil bli sendt dere når påmeldingsfristen går ut.  Påmeldingen er bindende etter denne fristen, og egenandelen refunderes ikke med mindre kurset blir avlyst. Egenandelen må være betalt for at man skal få plass på kurset.

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: