PREP samlivskurs stimulerer til å ta opp viktige samtaleemner og behandle dem på en god måte. Studier viser at par som har gått på PREP samlivkurs har opptil 50 prosent større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen.

Egeninnsats er avgjørende for å få utbytte av et samlivskurs. Det blir satt av tid til parvise samtaler og øvelser underveis i programmet. For å skjerme deltakernes privatliv er det ikke lagt opp til gruppearbeid.

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: