Bli sertifisert i PREP

Bli sertifisert kursleder og veileder i PREP

Ønsker du kunnskap og metoder som kan styrke parforhold? Med utgangspunkt i PREP-programmet kan du holde kommunikasjonskurs for par – og bruke elementene av programmet i rådgivning og terapeutisk arbeid med par.

Opplæringskursene går over tre dager og holdes på Kildehuset, Modum Bad i Vikersund.

Neste opplæringskurs i PREP er 22. – 24. april og 23. – 25. september 2020

Vi tar forbehold om nok deltakere.

Kurs- og sertifiseringsavgift: kr. 11.900,-

PREP_nyttmateriell2Som sertifisert får du rettighetene til å arrangere og drive markedføring for egne PREP-kurs.

Inkludert i kurs- og sertifiseringsavgiften er også det nye kursmateriellet: Kurslederhåndbok, hefte med lysbilder, deltakerhefte for par, tale-lyttebrikke, minnepinne med powerpointfiler til alle kursøktene, illustrasjoner, filmsnutter, informasjonsbrosjyre og plakater til bruk i markedsføring.

Avgiften dekker også lunsj, kaffe/te og forfriskninger under kurset.

Overnatting

Eventuell overnatting er ikke inkludert i kurs- og sertifiseringsavgiften, og må bestilles i tillegg. Vi kan tilby overnatting på Modum Bad (forutsatt ledig kapasitet). Pris er kr. 940,- per natt i enkeltrom inkl. frokost, og kr. 625,- per natt per person i dobbeltrom inkl. frokost. Vi tilbyr også middag dag 1 og 2 – pris kr. 300,- per stk. Husk å bestille ved påmelding.

Hva er PREP?

PREP er et konsept som tilbyr kunnskap og metoder som er ment å styrke kommunikasjonsferdigheter, evnen til gjensidig forståelse og opplevelsen av samhørighet i parforhold. PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program og er opprinnelig utviklet i USA på bakgrunn av forskning. Programmet ble oversatt og bearbeidet for norske forhold av det daværende Samlivssenteret i 1998, med økonomisk støtte fra Barne- og familiedepartementet. Alt pedagogisk materiell er nylig revidert på bakgrunn av erfaringer med bruk av programmet i Norge.

Hvordan brukes PREP?

Kommunikasjonskurs for par

PREP kurs for par holdes over hele landet av kursledere som har fått opplæring gjennom Modum Bad. Til nå har over 10.000 par gått på kurs. Vi har utviklet kurs for par gjennom flere år, og kommet fram tre formater som vi synes fungerer godt: 12-timer (helgekurs eller kurs spredt ut over flere dager), 6-timer (dagskurs) og PREP for et par (privatundervisning, minimum fire timer). Kursene for grupper av par gjennomføres med to kursledere – en mann og en kvinne. Hvert par får veiledning under de praktiske kommunikasjons- og problemløsningsøvelsene. De viktigste pedagogiske virkemidlene på parkursene er parvise øvelser og samtaler, innledet med korte foredrag, illustrerende rollespill, tegninger, filmklipp, dikt og musikk. Parkursene passer for par i alle aldre som ønsker å utvikle forholdet og å forebygge problemer. Kursene er ikke et terapeutisk tilbud og derfor ikke egnet for par med alvorlige samlivskonflikter.

Rådgivning og terapi

Til nå har over 1.200 fagpersoner sertifisert seg i samlivsprogrammet PREP. Mange bruker metoder fra PREP i sitt daglige arbeid med par og familier. Ved Modum Bads Senter for familie og samliv har man opparbeidet lang erfaring i å bruke programmet i terapeutisk arbeid med par. Ved Kildehuset bruker vi kunnskap og metoder fra PREP i veiledningssamtaler med par og vi tilbyr også oppfølgingssamtaler etter PREP-kurs.

Opplæring i samlivsprogrammet PREP

Med utgangspunkt i PREP-programmet kan du holde kommunikasjonskurs for par – og bruke elementene av programmet i rådgivning og terapeutisk arbeid med par. For å bli sertifisert kursleder/veileder i samlivsprogrammet PREP, må du delta på et av våre kurs og kjøpe sertifiseringspakken som inneholder bl.a. kurshefter for par og en kurslederhåndbok med omfattende faglig innhold og forslag til kursopplegg, situasjonsillustrasjoner av kunstneren Hilde Hodnefjell, PREP-filmen og andre filmklipp og powerpointpresentasjon.

På et opplæringskurs tar vi for oss deler av innholdet i PREP, og hvordan PREP kan formidles til par på kommunikasjonskurs. Deltakerne får trening i å framlegge stoff, samt øvelse i å lære par kommunikasjons- og problemløsningsferdigheter. Kurset skal også gi erfaring med å utvikle et opplegg for en økt til et parkurs.

 Målgruppe/krav til kvalifikasjoner

Opplæringskurs i PREP er for fagpersoner med minimum tre års høgskole- eller universitetsutdanning, f.eks. innen helse- og sosialfag, psykologi, pedagogikk eller teologi.

Temaene i PREP

Dårlig kommunikasjon er ødeleggende for parforhold

 • Oppdag negative konfliktmønstre: De fire “faresignalene”
 • Stopp! Ta en tenkepause

Håndtere konflikter som et team

 • Snakke sammen på en trygg måte: Kommunikasjon og tale-lytteteknikken
 • Hva er problemet, da? Utløsende hendelser og underliggende tema
 • Jakten på de gode løsningene: Problemhåndtering
 • Hvordan vil vi ha det sammen? Grunnregler for hjemmebanen

Styrke det gode i samlivet

 • Da vi ble et par: Forelskelse og kjærlighet
 • Sex og sånn: Sensualitet og seksualitet
 • Vennskap og glede: Skape en positiv grunntone
 • Støtte hverandre: Takle vanskeligheter i fellesskap
 • Finne balansen: Om stress og avspenning

Stå løpet ut

 • Du og jeg og vi: Leve med forskjeller
 • TIlgivelsens kunst: Forsoning og håp for veien videre
 • Skal vi bli gamle sammen? Engasjement og forpliktelse

 Teoretisk grunnlag

Det teoretiske utgangspunktet for PREP er kognitiv adferdsteori, med innflytelse fra adferdsorientert parterapi. Antakelsen er at par kan lære seg mer realistiske og konstruktive tankemønstre, kommunikasjonsformer og metoder for konflikthåndtering. Det kan så hjelpe dem med å utvikle og ivareta et godt forhold. På den ene siden retter programmet oppmerksomheten mot faktorer som påvirker et forhold i negativ retning dersom de får utvikle seg, slik som destruktive konfliktmønstre og negative følelsesuttrykk. På den andre siden vektlegges faktorer som stimulerer til en positiv utvikling i parforholdet.

 Effektstudier

Det er gjennomført en rekke eksperimentelle studier av ulike samlivsprogrammer fra bl.a. USA, Australia, Tyskland og Nederland, og det begynner å bli godt dokumentert at ferdighetsorienterte programmer, slik som PREP, kan ha positiv effekt på parrelasjonen til kursdeltakerne. Den mest omfattende forskningen er knyttet til PREP-programmet. Deltakere på PREP-kurs har mindre sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, sammenliknet med par i kontrollgruppen. De har også vist større tilfredshet med parforholdet og færre problemer opp til 5 år etter endt kurs.

Sertifisering

For å få rett til å bruke materiellet, må du undertegne en avtale med Modum Bad som har copyright til PREP-programmet i Norge. Det forutsettes også at kursledere/veiledere er personlig egnet og ikke har åpenbare uløste/ubearbeidede konflikter knyttet til eget samliv.

Forberedelser

Deltakelse på et opplæringskurs forutsetter at du forbereder deg. Du må lese to artikler i artikkelsamlingen “Fra teknikk til holdning”. Dette er inkludert i kursprisen, og blir sendt ut samtidig med bekreftelse på kursplass.

Meritterende

Kurset er godkjent av

 • Norsk Psykologforening som 20 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Den norske legeforening med 20 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 20 timer
 • Norsk Ergoterapeutforbund med 20 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmennhelse, Psykisk helse og Folkehelse
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 20  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for
 • Den Norske Coachforening som 20 timers vedlikeholdsaktivitet

Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: