Aktuelt

Tilbyr Par-sjekk

– Par-sjekken gir paret tips om gode verktøy for endring, sier Nina Randby.

 

-En Par-sjekk kan gi en god pekepinn for hvor man står i parforholdet, sier psykolog Nina Randby.
Par-sjekken som Kildehuset ved Modum Bad tilbyr, gir par mulighet til å stoppe opp og reflektere over parforholdet på en systematisk og vitenskapelig måte.

Kartlegging

En Par-sjekk starter med et online spørreskjema som partene besvarer individuelt. Deretter får man to samtaler med en veileder.
– I den første samtalen kartlegges styrker og ressurser paret har. Samtidig ser man på bekymringer og utfordringer som de opplever. I den andre samtaletimen forsøker vi å finne ut hvordan paret kan ta hånd om utfordringene på en god måte, forklarer Randby.

Gode verktøy

Med seg på veien får paret tips om gode verktøy for endring.
– De får en personlig feedbackrapport som de kan benytte som redskap til å jobbe videre med forholdet på hjemmebane.

Utviklet i Danmark

Par-sjekk er utviklet i Danmark, i et samarbeid mellom Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet. Modum Bad har fått muligheten til å tilby Par-sjekk også i Norge. Spørreskjemaet og feedbackrapporten som blir brukt i Par-sjekk er skrevet på dansk, da norsk versjon foreløpig ikke er på markedet.
– Vi starter i disse dager opp et pilotprosjekt i Oslo, forteller Nina Randby.
I Modum Bads lokaler på Uranienborg kan man bestille time. Prisen for hele pakken er kroner 4 000, -. Det inkluderer online spørreskjema, to samtaletimer med veileder (psykolog) og personlig feedbackrapport.

Ønsker du en Par-sjekk?

Vi tilbyr parsamtaler i Oslo

STED:  Modum Bads lokaler i Eilert Sundtsgate 34, 0259 Oslo. Se kart

PRIS:  For hele pakken: 4000,-

TID:  Tirsdager i oktober og november, kl. 09.00-10.30,  kl. 11:30-13:00 og kl. 14:00-15:30.

Vi anbefaler ca. en uke mellom de to samtalene i Par-sjekk.

Les mer om Par-sjekk her.

Bestill time:
Send en mail til: nina.randby@modum-bad.no hvis dere har spørsmål om Par-sjekk eller ønsker å melde dere på.

13.10.17
infoleder@modum-bad.no

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: