Aktuelt

– Barn må slippe å ta ansvaret

– Barn må slippe å ta ansvaret når mor eller far har en psykisk lidelse. God informasjon er nøkkelen, sier de barneansvarlige ved Modum Bad. Psykolog Karolina Holstein-Bech (fra venstre), psykolog Katharina Tollefsen, psykiatrisk sykepleier Hilde Hunstad og psykolog Kristin Valen Kristensen.

– Barn må slippe å ta ansvaret. God informasjon er en nøkkel.
Det sier de barneansvarlige på Modum Bad. Sammen jobber de for at barna skal ivaretas når mor eller far er innlagt for sin psykiske lidelse.

– Barn vil tro at om de selv var annerledes, ville mamma eller pappa bli som før. I kjølvannet av dette kan barnet bære på skam og skyldfølelse. Informasjon på barnas nivå kan være en nøkkel til å løfte av den tunge børen, sier psykolog Kristin Valen Kristensen.

Avmystifisere

Til daglig jobber hun med depressive lidelser, men er i tillegg barneansvarlig i avdelingen.

– Små barn kan bli engstelige og redde når foreldre innlegges for sin lidelse, sier Kristensen.

De oppfatter ofte mye mer enn vi tror, og det kan oppleves skummelt, truende og mystisk at mor eller far befinner seg på en institusjon.

– Noen kan få katastrofetanker. Da er det veldig viktig å avmystifisere det som skjer, forklarer psykologen.

– Hvorfor er det så viktig å ta barnas perspektiv?

– Det gjør vi for å bidra til en god utvikling og forebygge belastninger for barna. Dersom barn ikke blir ivaretatt, kan de selv få problemer med å håndtere hverdagen sin, sier Kristensen.

Tidligere ble barn ofte glemt i en behandlingssituasjon. Nå har vi fått en bevisstgjøring rundt dette, og jobber med å trygge barnet.

Les resten av saken her (www.modum-bad.no)

infoleder@modum-bad.no

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: