Faglig utvikling

 • 9. jan 2019

  Spesialiseringskurs i psykoterapi på Modum Bad

  Godkjent av Norsk psykologforening. Går over to år – fem samlinger i året.

  Les mer
 • 21. mar 2019

  Traumeterapi for profesjonelle dummies

  En praktisk innføring i grunnleggende traumeforståelse og nyttige terapeutiske intervensjoner. Kurs med Karine Frost og Oddrun Solberg, psykologer ved Modum Bads avdeling for traumelidelser.

  Les mer
 • 2. apr 2019

  Hjelperrollen i møte med traumatiserte pasienter

  Er all omsorg god behandling? Kurs med Stine Holthe og Peter Sele, psykologspesialister ved Modum Bads avdeling for traumelidelser.

  Les mer
 • 11. apr 2019

  Behandling og forståelse av sosial angst

  Konferanse om sosial fobi i regi av Modum Bad, Lovisenberg og Psykologisk institutt, UiO.

  Les mer
 • 2. mai 2019

  Fysisk aktivitet integrert i behandling?

  Fagkurs om helsesport i bevegelse mellom miljøterapi og medisiner. Med psykiater, helsesportpedagoger, miljøterapeuter og tidligere pasient fra Modum Bad.

  Les mer
 • 8.-10. mai 2019

  Bli sertifisert i PREP

  Ønsker du kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv? Ta et opplæringskurs – bli kursleder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

  Les mer
 • 4. jun 2019

  Kartlegging av traume-relaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D

  En innføring i det internasjonalt anbefalte kartleggingsverktøyet for dissosiasjon – SCID-D i norsk oversettelse. Kursleder er psykiater/PhD Ellen K. K. Jepsen.

  Les mer
 • 5. jun 2019

  Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser. Illustrert ved bruk av TADS-I

  En kursdag som går mer i dybden på hvordan arbeide differensialdiagnostisk ved kartlegging av traumerelaterte dissosiative lidelser. Kursleder er psykiater/PhD Ellen K. K. Jepsen.

  Les mer
 • 6. jun 2019

  Innføring i metakognitiv terapi

  Hvordan arbeide terapeutisk med grubling og bekymring? Kurs med psykolog Sverre Urnes Johnson, leder i Norsk Forening for Metakognitiv terapi.

  Les mer
 • 3. sep 2019

  PREP 20 år i Norge

  Jubileumsseminar med bl.a. Howard Markman, Bjørk Matheasdatter og Frode Thuen. Sett av datoen allerede nå – mer info kommer snart.

  Les mer
 • 25. okt 2019

  Modum Bad-konferansen 2019

  Sett av datoen allerede nå: Fredag 25. oktober 2019 – i Gamle Logen i Oslo.

  Les mer
 • 20.-22. nov 2019

  Bli sertifisert i PREP

  Ønsker du kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv? Ta et opplæringskurs – bli kursleder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

  Les mer
 • 27. nov 2019

  Hjelperen – profesjon, press og følelser

  Kurs for barnevernansatte med Gry Stålsett, spesialspsykolog/PhD.

  Les mer
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: