Faglig utvikling

 • 26. okt 2018

  Modum Bad-konferansen 2018: Fra skolegård til styrerom

  Mobbing, makt og mestring i et livsløpsperspektiv. Årets Modum Bad-konferanse foregår fredag 26. oktober i Gamle Logen i Oslo.

  Les mer
 • 5.-6. nov 2018

  NYHET! Innføring i #psyktnormalt

  Innføring og opplæring i #psyktnormalt – undervisningsprogram om psykisk helse for 8. trinn i ungdomsskolen.

  Les mer
 • 13. nov 2018

  Følelsenes ABC

  Grunnleggende kunnskap om følelser, følelsesregulering og -håndtering i terapi og tidlig intervensjon. Fagkurs med spesialpsykolog Gry Stålsett.

  Les mer
 • 20. nov 2018

  Tidlige relasjonstraumer og rusproblemer

  Hvordan integrere traumeforståelse i behandling av rusproblematikk? Kurs med terapeuter fra Modum Bads avdeling for traumelidelser.

  Les mer
 • 21.-23. nov 2018

  Bli sertifisert i PREP

  Ønsker du kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv? Ta et opplæringskurs – bli kursleder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

  Les mer
 • 9. jan 2019

  Spesialiseringskurs i psykoterapi på Modum Bad

  Godkjent av Norsk psykologforening. Går over to år – fem samlinger i året.

  Les mer
 • 22. jan 2019

  Hjelperrollen i møte med traumatiserte pasienter

  Er all omsorg god behandling? Kurs med Stine Holthe og Peter Sele, psykologspesialister ved Modum Bads avdeling for traumelidelser.

  Les mer
 • 21. mar 2019

  Traumeterapi for profesjonelle dummies

  En praktisk innføring i grunnleggende traumeforståelse og nyttige terapeutiske intervensjoner. Kurs med Karine Frost og Oddrun Solberg, psykologer ved Modum Bads avdeling for traumelidelser.

  Les mer
 • 2. mai 2019

  Fysisk aktivitet integrert i behandling?

  Fagkurs om helsesport i bevegelse mellom miljøterapi og medisiner. Med psykiater, helsesportpedagoger, miljøterapeuter og tidligere pasient fra Modum Bad.

  Les mer
 • 8.-10. mai 2019

  Bli sertifisert i PREP

  Ønsker du kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv? Ta et opplæringskurs – bli kursleder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

  Les mer
 • 4. jun 2019

  Kartlegging av traume-relaterte dissosiative lidelser ved hjelp av SCID-D

  En innføring i det internasjonalt anbefalte kartleggingsverktøyet for dissosiasjon – SCID-D i norsk oversettelse. Kursleder er psykiater/PhD Ellen K. K. Jepsen.

  Les mer
 • 5. jun 2019

  Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser. Illustrert ved bruk av TADS-I

  En kursdag som går mer i dybden på hvordan arbeide differensialdiagnostisk ved kartlegging av traumerelaterte dissosiative lidelser. Kursleder er psykiater/PhD Ellen K. K. Jepsen.

  Les mer
 • 6. jun 2019

  Innføring i metakognitiv terapi

  Hvordan arbeide terapeutisk med grubling og bekymring? Kurs med psykolog Sverre Urnes Johnson, leder i Norsk Forening for Metakognitiv terapi.

  Les mer
 • 20.-22. nov 2019

  Bli sertifisert i PREP

  Ønsker du kunnskap og metoder som kan styrke parforhold og samliv? Ta et opplæringskurs – bli kursleder og veileder i samlivsprogrammet PREP.

  Les mer
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: