Compassionfokusert behandling for spiseforstyrrelser – en ny behandlingstilnærming?

Fredag 2. september på Kildehuset, Modum Bad

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 09.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: 1850,- inkl enkel lunsj.
 • Frist for påmelding: 24. august. Ved avmelding etter denne datoen belastes hele kursavgiften.
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

Compassionfokusert terapi (CFT) er en integrativ psykoterapiform som er utviklet med et fokus på mennesker som strever med forhøyet skam og selvkritikk. CFT har til hensikt å redusere skam og selvkritikk og utvikle compassion for seg selv og andre. Det gjør den gjennom å aktivere trygghetssystemet i hjernen, regulere ned trusselsystemet og øve opp compassionfokuserte ferdigheter ved hjelp av en rekke øvelser. Disse øvelsene kan ha mye til felles med mindfulness og meditasjon, men man legger oppmerksomheten på det å skulle kjenne seg trygg og rolig. Dette kurset vil gi en forståelse av hva denne terapiformen er, og ikke minst hvordan man praktisk kan ta dette i bruk i klinikken, spesielt med pasienter med komplekse og vanskelige utfordringer.

Ved å delta på dette kurset vil du lære:
 • Å identifisere de forskjellige systemene og lage kasusformulering
 • Teknikker for å aktivere alternative reguleringsmekanismer i pasienten
 • Å gjenkjenne former for og funksjon av skam og selvkritikk
 • Å arbeide med frykt og blokkeringer mot compassion i psykoterapi

NB: Kurset vil foregå på engelsk.

Målgruppe:

Behandlere i spesialisthelsetjenesten som arbeider med spiseforstyrrelser.

Meritterende:

Kurset er godkjent av

 • Den norske legeforening med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer
 • Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse

Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

Foreleser:

Chris IronsChris Irons, PhD i psykologi og klinisk psykologspesialist. Arbeider til daglig for NHS, London, UK. Han er grunnleggeren av Balanced Minds som arbeider både med psykoterapi, undervisning og forskning knyttet til compassionfokusert terapi.  Han har lang erfaring i klinisk arbeid med ulike psykiske lidelser, hvorav spiseforstyrrelser er en av dem. Han har publisert en rekke akademiske artikler om skam, selvkritikk og compassion. Han har i en årrekke arbeidet nært sammen med professor Paul Gilbert, grunnleggeren av Compassion Focused Therapy.

 

Compassionfokusert terapi for spiseforstyrrelser

CFT for spiseforstyrrelser er en integrativ psykoterapiform som har sitt utspring fra nevrovitenskap, evolusjonsteori, tilknytningsteori, affektteori og læringsteori.  Fra begynnelsen ble den utarbeidet for å hjelpe mennesker som bar på mye utrygghet. Paul Gilbert (britisk psykologiprofessor og arkitekten bak compassionfokusert terapi) observerte i sitt terapeutiske arbeid at det var mange som selv etter lang tid i terapi ikke ble bedre. Det var mennesker som ofte hadde problemer med mye skam, selvkritiske tanker og selvforakt. Disse menneskene uttalte at de forstod på et intellektuelt plan at de ikke var verdiløse og dårlige mennesker, men at de allikevel følte det som om de var det. Det Gilbert fant ut var at de hadde vanskeligheter med å kjenne varme og omsorg overfor seg selv.

Mange studier har vist at spesielt mennesker som strever med spiseproblemer og spiseforstyrrelser har høyt nivå av skam og selvkritikk og strever med å ha et varmt og omsorgsfullt forhold til seg selv. Dette kjenner vi også igjen i klinikken der pasientene ikke bare forteller om selvkritiske tanker, men også viser en smertefull følelse av forakt og avsky overfor seg selv. Således er det mange som også har kalt spiseforstyrrelser en skamlidelse. Skammen kan være knyttet til overgrep, til andre psykiske lidelser eller simpelthen skammen over å være den man er, en opplevelse av egen uverdighet. Dette er med på å skape og opprettholde spiseforstyrrelser. Man kan anta at reduksjon av denne skammen og forakten og en utvikling av en varm og omsorgsfull holdning til seg selv kan redusere en invalidiserende spiseforstyrrelse. Dette kurset vil gi en kort introduksjon til terapiformen, for deretter å fokusere på intervensjoner og praktiske øvelser.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: