Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser. Illustrert ved bruk av TADS-I

Få med deg en utdyping av utfordringene rundt å skjelne mellom dissosiative lidelser og andre tilstander

 • Onsdag 5. juni 2019 på Kildehuset, Modum Bad
 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Pris: 2190,- inkl. lunsj, te/kaffe og frukt
 • Frist for påmelding er 14. mai.  Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 14. mai, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.
 • SPESIALPRIS: Delta på kurs 4. og 5. juni for kr. 3.990,- (1995,- per kurs). 
 • NB! For å få læringsutbytte av dette kurset, forutsettes det at deltakerne har gjennomgått en innføring i enten SCID-D eller TADS-I. Dette er tema for kurset 4. juni

Dissosiasjon kan være en underliggende årsak til utvikling av et kompleks symptombilde. Noen pasienter går i behandling i mange år for forskjellige psykiske lidelser uten å få hjelp til kjerneproblemet, som ofte ikke har blitt identifisert.  Det er ofte vanskelig å diagnostisere dissosiative lidelser:

 • Det er mye overlapp mellom dissosiative lidelser og andre lidelser – som psykoselidelser, affektive lidelser og personlighetsforstyrrelser
 • Det er liten grad av enighet om dissosiasjon som konsept. Noen beskriver dissosiasjon i et kontinuum ”fra normal til patologisk”, andre som et psykologisk ”shut-down”, og atter andre beskriver det som en ”deling av personligheten”.
 • Pasientene forteller ofte ikke spontant om symptomene

Det er således risiko for både over- og underdiagnostisering  av denne alvorlige tilstanden.

For å imøtekomme noen av disse utfordringene har Suzette Boon, M.A. (Nederland) og kollegaer utviklet kartleggingsverktøyet “Intervju for traume- og dissosiasjonssymptomer” (TADS-I), som er et semi-strukturert intervju. Det inkluderer kartlegging av et bredere utvalg av traume-relaterte symptomer og disse symptomenes mulige kobling til underliggende dissosiativ organisering av personligheten. Med utgangspunkt i dette verktøyet vil differensialdiagnostiske utfordringer bli presentert. En norsk oversettelse av intervjuet og manual utleveres på kurset.

Meritterende:

Kurset er godkjent av:

 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer

Vi avventer svar på søknad om godkjenning av kurset som meritterende hos Norsk psykologforening, Den norske legeforening, Norsk Ergoterapeutforbund og Fagforbundet.

 

Kursholder Ellen Jepsen har arbeidet som psykiater ved Traumeavdelingen på Modum Bad siden 2002. Hun har spesialisert seg i utredning og behandling av voksne med alvorlige senskader etter tidlige relasjonstraumer. Hun har hatt særlig fokus på dissosiative lidelser. Som forsker er Ellen Jepsen for tiden tilknyttet TOP DD Network-studien, ledet av prof. Bethany Brand i USA, for å undersøke effekten av en online-intervensjon for dissosiative pasienter. Hovedfokuset for hennes Ph.d.-avhandling var dissosiasjons innvirkning på behandlingen av voksne som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Hun fikk tildelt prisen «Richard P. Kluft Award» i 2014 for beste artikkel i Journal of Trauma & Dissociation med tittelen «Early Traumatized Inpatients: High in Psychoform and Somatoform Dissociation: Charateristics and Treatment Response». Hun er godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi, underviser jevnlig og har erfaring med å undervise flere steder i Europa. Hun er norsk kontaktperson for European Society for Trauma and Dissociation.

 

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: