Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser. Illustrert ved bruk av TADS-I

Få med deg en utdyping av utfordringene rundt å skjelne mellom dissosiative lidelser og andre tilstander

 • Tirsdag 3. november 2020 på Kildehuset, Modum Bad
 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Pris: 1950,- inkl. lunsj, te/kaffe og frukt
 • Utvidet frist for påmelding er 12. oktober.  Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 12. oktober, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.
 • SPESIALPRIS: Delta på kurs 2. og 3. november for kr. 3500,- (kr. 1750,- per kurs) OBS! Kurset 2. november er fulltegnet.
 • NB! For å få læringsutbytte av dette kurset, forutsettes det at deltakerne har gjennomgått en innføring i enten SCID-D eller TADS-I. Dette er tema for kurset 2. november
 • OBS! Begrenset antall plasser p.g.a. smittevernhensyn. Først-til-mølla-prinsippet gjelder!

Dissosiasjon kan være en underliggende årsak til utvikling av et kompleks symptombilde. Noen pasienter går i behandling i mange år for forskjellige psykiske lidelser uten å få hjelp til kjerneproblemet, som ofte ikke har blitt identifisert.  Det er ofte vanskelig å diagnostisere dissosiative lidelser:

 • Det er mye overlapp mellom dissosiative lidelser og andre lidelser – som psykoselidelser, affektive lidelser og personlighetsforstyrrelser
 • Det er liten grad av enighet om dissosiasjon som konsept. Noen beskriver dissosiasjon i et kontinuum ”fra normal til patologisk”, andre som et psykologisk ”shut-down”, og atter andre beskriver det som en ”deling av personligheten”.
 • Pasientene forteller ofte ikke spontant om symptomene

Det er således risiko for både over- og underdiagnostisering  av denne alvorlige tilstanden.

For å imøtekomme noen av disse utfordringene har Suzette Boon, M.A. (Nederland) og kollegaer utviklet kartleggingsverktøyet “Intervju for traume- og dissosiasjonssymptomer” (TADS-I), som er et semi-strukturert intervju. Det inkluderer kartlegging av et bredere utvalg av traume-relaterte symptomer og disse symptomenes mulige kobling til underliggende dissosiativ organisering av personligheten. Med utgangspunkt i dette verktøyet vil differensialdiagnostiske utfordringer bli presentert. En norsk oversettelse av intervjuet og manual utleveres på kurset.

Meritterende:

Kurset er godkjent av:

 • Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk psykologforening 6 timers fritt spesialkurs og som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

 

Kursholder Ellen Jepsen har arbeidet som psykiater ved Traumeavdelingen på Modum Bad siden 2002. Hun har spesialisert seg i utredning og behandling av voksne med alvorlige senskader etter tidlige relasjonstraumer. Hun har hatt særlig fokus på dissosiative lidelser. Som forsker er Ellen Jepsen for tiden tilknyttet TOP DD Network-studien, ledet av prof. Bethany Brand i USA, for å undersøke effekten av en online-intervensjon for dissosiative pasienter. Hovedfokuset for hennes Ph.d.-avhandling var dissosiasjons innvirkning på behandlingen av voksne som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Hun fikk tildelt prisen «Richard P. Kluft Award» i 2014 for beste artikkel i Journal of Trauma & Dissociation med tittelen «Early Traumatized Inpatients: High in Psychoform and Somatoform Dissociation: Charateristics and Treatment Response». Hun er godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi, underviser jevnlig og har erfaring med å undervise flere steder i Europa. Hun er norsk kontaktperson for European Society for Trauma and Dissociation.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: