Hvordan styrke egenomsorg og raushet?

Selvmedfølelse: Hvorfor og hvordan bidra til å styrke pasienters omsorg for seg selv og andre?

Fredag 21. mars 2014 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

Mennesker som arbeider med seg selv i terapi opplever ofte å ha lav grad av medfølelse og omsorg for seg selv. Forskning viser at om man i terapien har et fokus på å styrke deres (selv)medfølelse, kan dette bidra til positiv endring og symptomlette. Dette seminaret vil bidra til økt kunnskap om hva (selv)medfølelse er – og ikke er – og hvordan man som behandler kan intervenere for å øke grad av opplevd (selv)medfølelse hos sine pasienter.

Tema for seminaret

  • (Selv)medfølelse som begrep – gjennomgang av psykologisk teori og forskningsevidens
  • Følelsenes rolle som endringsmekanismer for økt (selv)medfølelse og bedring av relasjoner
  • Terapeutiske intervensjoner med fokus på å øke (selv)medfølelse

LeneBerggraf1Psykolog og PhD i klinisk psykologi Lene Berggraf underviser ut fra sin forskning på feltet. Hun vil vise video fra terapi og instruere praktiske øvelser.

 

 

 

Målgruppe: Terapeuter og behandlere

Kurset er godkjent av Den norske Legeforening med 7 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri, av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer, samt av Norsk Psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet.

 

  • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
  • Kursavgift: 1500,- inkl. enkel lunsj
  • Frist for påmelding er 18. mars 2014. Ved avmelding senere enn 3. mars belastes hele kursbeløpet.
  • Klikk her for påmeldingsskjema

 

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: