Videreutdanning i kroppsorientert traumebehandling – nivå 1

Forskning viser at traumer setter seg dypt i kroppen og at mange symptomer hos traumatiserte er somatisk styrt. Mens tradisjonell psykoterapi retter seg mot de kognitive og følelsesmessige delene av traumer, er fokus for denne kroppsorienterte videreutdanningen hvordan du kan inkludere kroppen i traumeterapi.

Du vil lære enkle, effektive kroppsorienterte intervensjoner for å gjenkjenne, sette ord på og utforske traumerelatert somatisk aktivering.

Vi vil også lære å arbeide med brudd i somatiske mønstre, forstyrret kognitiv og emosjonell prosessering og den fragmenterte selvopplevelsen mange traumatiserte har. Målet er å hjelpe klienten til nye ferdigheter og til gjenopprettelse av et sammenhengende kroppslig selv.

DATOER FOR KURSSAMLINGENE:

 • 22.-24. juni 2016
 • 14.-16. sept. 2016
 • 23.-25. nov. 2016
 • 2.-4. mars 2017

Varighet av utdanningen er ca. 90 timer, og det legges opp til 4 kursganger, hver av 3 dager, over et knapt år. Utdanningen henvender seg først og fremst til behandlere i psykiatrisk 2. linjetjeneste som har interesse for og noe erfaring fra traumefeltet.

KURSAVGIFT:
kr. 2500,- pr. dag. Inkluderer lunsj, kaffe/te og tilgang til videomaterialet fra sensorimotorisk institutt. Påmelding er bindende og gjelder hele utdanningen.

PÅMELDING: Skriv navn, profesjon, arbeidssted, mailadresse og fakturaadresse. Sendes på e-post til: Oslo.Kurs@modum-bad.no

KURSSTED:
Gjestehuset Lovisenberg,
Lovisenberggt. 15a, 0456 Oslo.
Tlf. 22 35 83 00 – www.lovisenberg.no
Mulig å bestille overnatting. Maks antall deltakere er 50 stk.

For mer informasjon om utdanningen, se www.sensorimotorpsychotherapy.org
For faglige spørsmål kan Ingunn Holbæk kontaktes på inghol@modum-bad.no

MERITTERENDE:
Godkjent av Den norske legeforening for etterutdanning i psykiatri med 85 timer og for spesialistutdanning og etterutdanning i barne- og ungdomspsykiatri med 85 timer. Godkjent av Norsk psykologforeningsom 96 timers vedlikeholdsaktivitet.


 

Temaer som belyses og trenes på i utdanningen, er bl.a.
 • Å inkludere kroppen i psykoterapi:
  Hvordan kjenne og sette ord på kroppsfornemmelser og arbeide med fysisk bevegelse.
 • Traumer og kroppen:
  Kroppens rolle i vedlikeholdelse av PTSD symptomer
 • Utviklings- og tilknytningstemaer:
  Effekt av trauma, tilknytningsvansker og utviklingsforstyrrelser på kropp og følelsesliv.
 • Hierarkisk informasjonsprosessering:
  Somatiske intervensjoner som øker kapasiteten til å integrere traumatisk erfaring.
 • Mentalisering:
  Mentaliseringens rolle i behandlingen av traumer, og hvordan lære klientene dette.
 • Selvregulering:
  Hvordan stabilisere klienten ved traumatisk aktivering slik at den autonome likevekten gjenopprettes.
 • Somatiske ressurser:
  Hvordan identifisere manglende somatiske ressurser og bruke intervensjoner som kan hjelpe klienten til å utvikle nye ressurser.
 • Grenser:
  Hvordan traumer påvirker reguleringen av grenser, og teknikker for å lære klienten å gjenopprette sunne kroppslige og følelsesmessige grenser.
 • Orienterings- og forsvarsresponser:
  Intervensjoner for å gjenopprette sunne orienterings- og forsvarsresponser ved kroppslig traumeaktivering.
Undervisning med

Marko PunkanenMARKO PUNKANEN
Phd, og traumepsykoterapeut som jobber med musikk-, dans- og bevegelsesterapi, i tillegg til veiledning. Han er også aktivt involvert i ulike utdanninger i Finland, og arbeidet som forsker i Finnish Centre of Excellence in Interdisciplinary Music Research på Universitetet i Jyväskylä fra 2007 til 2011. Punkanen var en del av forskerteamet som studerte persepsjon og preferanser av emosjoner i musikk hos deprimerte pasienter. De så også på effekten av improvisasjon og individuell musikkterapi for deprimerte.

 

 

Tony BuckleyTONY BUCKLEY
sertifisert sensorimotorisk psykoterapeut og gestaltterapeut. Han har en Bachelor of Arts i veiledning/rådgivning og lang erfaring med undervisning. Han driver et rådgivnings- og traumesenter i en bedriftshelsetjenesten i London. I tillegg til terapi- og rådgivningstjenester for ansatte, tilbyr teamet psykoedukasjon,grupper for stressmestring og intervensjoner/støtte etter kritiske hendelser. Buckley underviser i sensorimotorisk psykoterapi, og er leder for den britiske foreningen av sensorimotorisk psykoterapi. Han har over 20 års erfaring innen terapifeltet, både privat praksis og rådgivningstjenester ved universitet, samt 12 års erfaring med rådgivning av ungdom. Han er spesielt interessert i somatisk psykologi, og hvordan kunnskap fra nyere nevro- og psykobiologi kan komme til anvendelse i traumeteori og terapeutiske intervensjoner.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: