PREP samlivskurs, Oslo

Måten par behandler hverandre på, hvordan de kommuniserer og hva slags holdning de har til forholdet sitt, er mønstre det er mulig å forandre og forbedre. Det ER mulig å leve godt som par og få forholdet til å vare. Det ER mulig å være mer enn et godt team, og det ER mulig å være mer kjærester – igjen. Det er ikke bare mulig, men det er viktig for å få forholdet til å vare. Og det beste er at bare en dag på kurset “Fokus på oss2”, kan føre til den endringen dere ønsker og trenger. Jo! Også for dere som har hatt det litt for travelt og er nede i en bølgedal.

Les mer her: www.oss2.no/heldagskurs

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: