PREP samlivskurs, Oslo

PREP-kurset arrangeres i regi av DIALOG. DIALOG ble etablert i 2016 og eies av stiftelsen Diakonhjemmet Omsorg.
Våre tjenester hviler på et eksistensielt, etisk fundament.

Samtalesenteret ble startet for å møte behovet for nyskapende lavterskel, helsefremmende og forebyggende samtaletjenester.

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: