Å leve med psykisk sykdom i familien

Lær hvordan du kan hjelpe familier når foreldrene blir psykisk syke! – avholdt

Få forståelse for hvordan psykisk sykdom både preger og preges av samspillet i familien, og hvordan du kan arbeide med å styrke parforhold og foreldrefunksjon slik at foreldrenes psykiske sykdom begrenser og belaster familiens liv og barnas utvikling i minst mulig grad.

 • Kursdato: Onsdag 27. januar 2016
 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 09.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: 1850,- inkl enkel lunsj.
 • Frist for påmelding: 21. desember 2015. Ved avmelding etter denne datoen belastes hele kursavgiften. Utvidet frist: 20. januar 2016.
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

Unik kompetanse hos Modum Bads senter for Familie og Samliv

Kursholderne har jobbet sammen i flere år ved Modum Bads senter for Familie og Samliv (SFS).  SFS har siden 1969 tatt i mot familier der en eller begge foreldrene har en psykisk lidelse. Det har gitt senteret en unik kompetanse på å forstå hvordan psykisk sykdom påvirker og påvirkes av familien, både den vi vokste opp i og den vi lever i.

Vår erfaring er at behandling av psykiske lidelser i for stor grad er rettet inn mot enkeltindividet og at en i for liten grad forholder seg til pasientens familie. Om familieforholdene er gode eller dårlige er det uansett den familien vi har. Noen ganger er det helt nødvendig å endre samspillet i familien for å få til en tilfriskning eller unngå kronifisering med stort funksjonsfall.

Med dette kurset vil vi dele våre erfaringer med å hjelpe par og familier som lever med psykiske lidelser i familien og belyse hva som bidrar til godt og dårlig samspill. Vi vil hjelpe deltakerne til å identifisere både faresignaler og gode familieprosesser som bidrar til tilfriskning eller minst mulig funksjonsfall ved kroniske lidelser.

Vi vil også se på hvordan man kan bidra til å stoppe overføring av usunne samspill og relasjonstraumer til neste generasjon. Kommunikasjon, grenser, følelsesregulering og livsmestring er begreper som står sentralt i denne sammenhengen.

OpstvedtGudmund FossliKursholdere:
Hilde Opstvedt
er psykologspesialist med fordypning i klinisk familiepsykologi. Hun har også videreutdanning i systemisk terapi og veiledning, grunnutdanning i karakteranalyse, videreutdanning i traumelidelser og er sertifisert i COS Parenting DVD. Opstvedt har lang klinisk erfaring fra familievernkontor og privat praksis. Hun har arbeidet på Modum Bad siden 2005.

Gudmund Fossli er klinisk sosionom og familieterapeut. Han har flere års erfaring fra førstelinja (barnevern og sosialtjeneste) og fra familievernet. Gjennom 20 år har han drevet egen veilednings- og undervisningspraksis. Fossli har vært ansatt ved Modum Bads senter for familie og samliv som fagkoordinator siden 2011.

 Program for dagen (med forbehold om endringer)

 • Kl. 09.00 – 09.30: Registrering og kaffe
 • Kl. 09.30 – 09.45: Presentasjon av kursholdere og kursdagens innhold
 • Kl. 09.45 – 10.30: Psykisk sykdom – hva er det?
  Ulike perspektiver på psykisk sykdom
 • Kl. 10.30 – 10.45 Pause
 • Kl. 10.45 – 11.45:  Familien – til å bli syk og frisk av:
  Kjennetegn ved godt fungerende og dårlig fungerende familier.
  Praktisk øvelse i å gjenkjenne sunne og usunne familiesamspill (illustrert ved filmklipp)
 • Kl. 11.45 – 12.30: Lunsj
 • Kl. 12.30 – 13.45: Er du der for meg?
  Tilknytningens betydning for parrelasjonen og foreldresamarbeidet:
  Bruk av Circle Of Security for å jobbe med utrygg tilknytning i et familieperspektiv
 • Kl. 13.45 – 14.00: Pause
 • Kl. 14.00 – 15.15: Å snakke om de vanskelige temaene
  Bruk av ”tale og lytte”- teknikken og problemløsningsmodellen (PREP)
  Gode samtaler med barn, med og uten foreldrene
 • Kl. 15.15 – 15.30: Oppsummering og avslutning

Det blir en veksling mellom foredrag, refleksjoner, videoeksempler og illustrering på ulike tilnærminger.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri. Det er godkjent av Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet, og av Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Barns helse og Psykisk helse. Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som 6,5 timers vedlikeholdsaktivitet.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: