Psykoedukativ gruppe for traumeterapeuter

Behandling for pasienter med en kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Torsdag 11. februar og fredag 12. februar, torsdag 28. april og fredag 29. april 2016 i Eilert Sundts gate 34 Oslo

Ønsker du mer kompetanse på traumer? Savner du å jobbe mer systematisk i møte med pasienter som har en kompleks PTSD? Savner du praksisnær litteratur du kan benytte og komme tilbake til i møte med denne pasientgruppen? Jobber du på et sted hvor dere vurderer å drive grupper for pasienter med kompleks PTSD, men mangler et behandlingsopplegg å jobbe ut fra?

Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo har utarbeidet et behandlingsopplegg for pasienter med kompleks PTSD. Behandlingsopplegget er utgitt som behandlingsmanual og egner seg både som et gruppebehandlingsopplegg og til
individualterapi.

Kurset vil omhandle:

 • Hvordan lede kurs for pasienter med kompleks PTSD?
 • Hvordan velge deltakere til gruppen?
 • Hvordan skape trygghet i gruppen?
 • Hvordan gi god psykoedukasjon?
 • Hvordan holde en strukturert samtale med gruppedeltakerne?
 • Hvordan lede stabiliserende øvelser?
 • Hvordan starte og avslutte gruppen?
 • Hvordan håndtere utfordringer som oppstår i gruppen?

Du vil få med deg manualen og lydfiler til øvelsene. Du vil også motta kursbevis. Kurset går over fire dager, hvor to av dagene er innføring i behandlingsopplegget. Det vil være erfaringsbasert
læring, hvor en får øve på nødvendige ferdigheter for å lede grupper. De to siste dagene vil bestå av undervisning og veiledning i forhold til å bruke boken som en del av et behandlingsopplegg.

 • Pris: Totalt kr 7 200. Manualen kan kjøpes på kurset.
 • Kursholdere: IRENE MICHALOPOULOS, psykologspesialist og JØRGEN RYGH, psykiater
 • Bindende påmelding med faktura-adresse via mail til oslo.kurs@modum-bad.no eller tlf. 21 41 61 42
 • Kurssted: Eilert Sundts gate 34, Oslo
 • Varighet: Kl. 09.00 -15.00
 • Noen parkeringsplasser utenfor våre lokaler
 • Rabatt gis ved påmelding av fem eller flere fra samme arbeidssted. Faktureres før kursstart
 • SPØRSMÅL: Har du faglige spørsmål eller ønsker om tema for framtidige kurs, kontakt oss på: oslo.kurs@modum-bad.no
 • Alle kurs arrangeres med forbehold om nok påmeldte. Påmelding er bindende
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: