Hvordan møte mennesker med psykoselidelser?

Bli tryggere i møte med og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Onsdag 16. november 2016 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: 1850,- kr inkl. enkel lunsj.
 • Siste frist for påmelding: 14. november. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 26. oktober, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

En psykose kjennetegnes av det vi kan kalle en forvirringstilstand. Mennesker som har fått psykoselidelser feiltolker ofte virkeligheten, opplever en realitetsbrist og har nedsatt evne til å regulere sine egne tanker, følelser, sansning og atferd. Symptomene er ofte en blanding av vrangforestillinger, hallusinasjoner, tilbaketrekning, manglende motivasjon, apati og affektmatthet. En person er ikke nødvendigvis psykotisk i alle situasjoner og hele tiden. Symptomene kan blant annet fluktuere ut fra hvor stort stress personen er utsatt for.

Dette kurset vil gi en grunnleggende forståelse av hvordan forstå og møte mennesker med psykose:

 • Hvordan kan vi  forstå sårbarhet og tilstandsskift hos mennesker med psykose?
 • Hvordan kan vi møte mennesker i en psykose?
 • Hvordan møte og følge opp  mennesker med borderline atferd eller med splittingatferd i en hjemmesituasjon?
 • Er det mulig å gi både hjelpere  og brukere en forutsigbar og trygg hverdag?
 • Hvordan trygge situasjonen når eldre mennesker får en psykose?
 • Empowerment-tenkning, en tilnærming som fungerer?
Målgruppe:

Personell og hjelpere i førstelinjetjeneste

Meritterende:

Kurset er godkjent av

 • Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning innen psykiatri
 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer
 • Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse

Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

Forelesere:

Ingunn Amble og Hanna Michalek, psykiatere ved Modum Bads voksenpsykiatriske poliklinikk

Hilde Karlsen Sanna og Torunn Aalerud Hansen, psykiatriske sykepleiere ved Røysumtunet, enhet for psykisk helse

 

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: