Relasjonstraumer: Om stabiliseringsarbeid og toleransevindu

Hvordan gi hjelp til å forstå og regulere følelser og kroppslige reaksjoner?

Torsdag 20. oktober 2016 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: 1850,- kr inkl. enkel lunsj.
 • Frist for påmelding: 14. oktober.
 • Ved avmelding etter 29. september belastes hele kursavgiften.
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

Miljøterapeuter fra Modum Bads avdeling for traumelidelser formidler sine praktiske erfaringer med å møte og ivareta voksne som har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt i oppvekst, og har utviklet symptomer som reduserer livskvaliteten i stor grad.

Kurset vil formidle en grunnleggende forståelse av senvirkninger og symptomer hos mennesker med tidlige relasjonstraumer. Med dette som basis, fokuseres det videre på stabiliseringsarbeidet i møte med pasientene.

 • Hva sier vi og hva gjør vi, som kan være trygghetsskapende hjelp for pasienten?
 • Hvordan bidra til at pasienten kan få en større mestringsopplevelse innenfor sitt toleransevindu?
 • Og sist, men ikke minst, hva trenger du som hjelper?

Ved hjelp av bl.a. undervisning, presentasjon av ulike stabiliseringsøvelser, rollespill og dialog ønsker vi å bidra til mer kunnskap, økt bevissthet og større trygghet i stabiliseringsarbeidet.

Målgruppe:

Kurset henvender seg til ansatte i helse-, sosial- og omsorgssektor og andre som i sitt arbeid møter mennesker med relasjonstraumer.

Meritterende:

Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer, og av Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse og Psykisk helse. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen.

Kursholderne har samlet sett over femti års erfaring med miljøterapi til pasienter med alvorlige relasjonstraumer
 • Lisa Kind, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie
 • Gro Overn, spesialhjelpepleier i rus og psykisk helsearbeid, med videreutdanning i  kroppsorientert ferdighetstrening
 • Åse-Lill Ranvik Iversen, psykiatrisk sykepleier, med videreutdanning i Somatic Experiencing og Sensorimotorisk Psykoterapi
 • Trine Engøy Gulbrandsen, psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: