Sharing experiences: Using feedback to improve client outcomes

Deling av erfaringer: Bedre behandling med bruk av tilbakemeldinger

Den første nasjonale konferansen om bruk av tilbakemeldingssystemer i Norge

12. – 13. november 2015 på Scandic Gardermoen

 • Tidsramme: Konferansen varer fra kl. 10.00 til 17.00 første dag, registrering fra kl. 9.00. Andre dag fra kl. 9.00 til 16.00
 • Konferansepris: Kr. 2450,-. Prisen inkluderer lunsj/kaffe og te begge dager
 • Konferansemiddag torsdag kveld: Kr. 365,- (krysses av i påmeldingsskjema)
 • Overnatting bestilles ved direkte henvendelse pr. e-post til hotellet. Pris kr. 990,- pr. pers. i enkeltrom (inkl. frokost). Ta kontakt på Linda.Gronvold@scandichotels.com  Oppgi “Sharing Experiences”
 • Påmeldingsfrist er 2. oktober. Ved avmelding etter 15. september belastes hele konferanseprisen.
Bruk av tilbakemeldingssystemer (feedback) innen hjelpeapparatet er økende, og det er mange forskjellige systemer i bruk. Hvert system har som formål å invitere klienten til å vurdere kontakten med den profesjonelle hjelperen i lys av prosess og progresjon. Informasjonen blir så brukt til å evaluere og justere samarbeidet slik at klienten i størst mulig grad kan oppnå sitt mål. Etter noen års erfaring med bruk av disse systemene i klinisk praksis i Norge, er det behov for klinikere å samles for å dele våre erfaringer med implementering og klinisk bruk av slike tilbakemeldingssystemer. Derfor inviterer vi nå til en nasjonal konferanse på dette feltet!

Det vil bli presentasjoner fra bidragsytere som har erfaringer med ulike tilbakemeldingssystemer som brukes i Norge, samt refleksjoner gjennom panel- og plenumsdiskusjoner.

Konferansen vil foregå på engelsk.

For å delta på konferansen er det ingen forutsetning at en selv har brukt eller har vesentlig kjennskap til bruk av tilbakemeldingssystemer. Vi henvender oss like mye til dem som vurderer å ta dette i bruk og som gjerne vil komme på konferansen for å bli kjent med erfaringer andre har gjort i forbindelse med slik implementering.

Inviterte hovedinnledere:

Wolfgang LutzDr. Wolfgang Lutz – professor i psykologi ved Universitetet i Trier, Tyskland. Han har vært sentral i utviklingen av tilbakemeldingssystemer i mange år og er i dag redaktør av Psychotherapy Research.

 

 

 

Miranda WolpertDr. Miranda Wolpert – direktør ved Child Outcomes Resarch Consortium i Storbrittania. Hun har mye erfaring med innføring av tilbakemeldingssystem innen barne- og ungdomspsykiatri.

 

 

 

Psykologstudent og Phd-stipendiat Pål Ulvenes.Dr. Bruce E. Wampold – professor i rådgivingspsykologi ved Universitetet i Wisconsin, USA, og forskningsleder ved Modum Bad. Han har en ledende rolle i internasjonal psykoterapiforskning, i å undersøke hvordan psykoterapi fungerer.

 

 

 

Konferansen arrangeres i samarbeid med ABUP Sørlandet sykehus HF Kristiansand, Regionssenter for barn og unges psykiske helse – helseregion øst og sør, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og Modum Bads forskningsinstitutt, med støtte fra Norges forskningsråd.

Konferansen er godkjent av Den norske legeforening med 14 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri, av Norsk Psykologforening som 14 timers vedlikeholdsaktivitet, og av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer.

Click here for English version

Detailed program:

12. November:

 • 09.00 – 10.00   Registration
 • 10.00 – 10.10   Terje Tilden: Welcome
 • 10.10 – 11.00   Wolfgang Lutz: Why, when and how do patients change in psychotherapy? A three-level research program on individual patient change
 • 11.00 – 11.15   Break
 • 11.15 – 12.00   Brief presentations (10 min.) of five feedback systems (KOR v/Birgit Valla, OQ-45 v/Ingunn Amble, SCORE-15 v/Vigdis Wie Torsteinsson, STIC v/Rune Zahl-Olsen, NORSE v/Christian Moltu)
 • 12.00 – 13.00   Lunch
 • 13.00 – 13.30   Birgit Valla: When feedback informs practice
 • 13.30 – 14.00   John Morten Koksvik and Heidi Brattland: When our own data challenges our way of thinking. Experiences of aggregating client feedback data at an outpatient clinic for adults.
 • 14.00 – 14.15   Break
 • 14.15 – 15.00   Miranda Wolpert: How can outcome data inform service-level management? Experiences from the child mental health context in GB that may have relevance in Norway
 • 15.00 – 15.15   Break
 • 15.15 – 15.45   Ingunn Amble: Implementation challenges with the use of OQ-45
 • 15.45 – 16.15   Vigdis Wie Torsteinsson: SCORE 15: Feedback to the therapists and/or input to the families? Experiences from using the instrument in intensive family treatment
 • 16.15 – 16.30   Break
 • 16.30 – 16.45   Hege Kornør: Client feedback in therapy with children and adolescents. Preliminary findings of a Cochrane systematic review.
 • 16.45 – 17.15   Reflections, discussion, and questions
 • 19.00 –              Dinner

13. November:

 • 08.30 – 09.15   Bruce Wampold: Acquiring expertise by using feedback
 • 09.15 – 09.30   Break
 • 09.30 – 10.10   Terje Tilden and Åshild Tellefsen Håland: Implementation of feedback systems as the Achilles heel: A facilitation study
 • 10.10 – 10.30   Camilla Jensen Oanes: How might the STIC structured feedback procedure affect my practice? A focus-group interview study concerning therapists’ expectations
 • 10.30 – 10.45   Break
 • 10.45 – 11.10   Rolf Sundet: From measurement to conversational tools. Working with client feedback
 • 11.10 – 11.30   Morten Anker: Strategies and dilemmas in implementation
 • 11.30 – 12.00   Christian Moltu: Developing and implementing a comprehensive feedback system through participatory research. Strategies and lessons learned
 • 12.00 – 13.00   Lunch
 • 13.00 – 13.30   Marte Rye: What have the clinicians told us? Challenges and promotional factors in the use of feedback systems in clinical work
 • 13.30 – 13.50   Iris Anette Olsen: Navigating opportunities and challenges among colleagues. Leadership experiences from the implementation of STIC in an out-patient child- and adolescence unit
 • 13.50 – 14.15   Bente Barstad: Bridge over troubled water. Leadership experiences with implementation of STIC in a residential family therapy unit
 • 14.15 – 14.30   Break
 • 14.30 – 15.00   Reflections, discussion, and questions
 • 15.00 – 15.45  Lutz, Wolpert and Wampold: Panel discussion
 • 15.45 – 16.00  Rolf Sundet and Terje Tilden: Reflections on the road ahead

Contributors:

Birgit Valla: Clinical psychologist. Manager of a community based public health service called Stangehjelpa, where KOR is being used as feedback system. Author of the book «Further – how to improve mental health services». She has longtime experience with the use and implementation of feedback in clinical work and services. Birgit Valla will in her presentation address what happens to an agency when you let feedback inform the therapists about what to do in their clinical work and how to develop our services. What does it take to implement a feedback-system and let this lead practice?

John Morten Koksvik: Clinical psychologist at St. Olavs hospital and PhD candidate at the Faculty of Medicine, NTNU (Norwegian University of Science and Technology), Trondheim. He worked as the head of a psychiatric outpatient clinic for adults at Tiller Community Mental Health Centre, in Trondheim, in the period where Feedback Informed Treatment was implemented as a systematic clinical tool in the clinic. He is doing his PhD on a randomized controlled trial on the use of systematic feedback in the outpatient clinic, as a part of the Tiller Feedback Project.

Heidi Brattland: Clinical psychologist at St.Olavs Hospital and PhD candidate at the Faculty of Medicine, NTNU (Norwegian University of Science and Technology), Trondheim. She is central to the Tiller Feedback Project, where the effect of client feedback is investigated through a randomized controlled trial, a qualitative study, and data from the routine administration of Feedback-Informed Treatment (FIT).

Ingunn Amble: MD, psychiatrist, doctoral candidate at Modum Bad. She works as the Head of the local psychiatric outpatient clinic for adults. Based on her experience from conducting a RCT-study on the use of the OQ-45, Ingunn Amble will address the implementation challenges she and her colleagues met, and which solutions that they chose to finalize the project.

Vigdis Wie Torsteinsson: clinical psychologist and philosopher. Works as leader at the Child and Adolescence Clinic at Vestfold county. This unit has experienced the use of the SCORE 15 feedback system that in particular addresses family climate and function. Vigdis Wie Torsteinsson will share the experiences in the clinical use of the system, as well as the implementation challenges.

Hege Kornør: Dr Philos, research psychologist. Head of Team for Knowledge Management at Centre for Child and Adolescent Mental Health (RBUP). She has spent the last 10 years of her research career producing systematic reviews of effects of interventions and of psychometric properties of standardized instruments. She also teaches the principles of evidence-based practice to clinicians, policy makers and researchers.

Terje Tilden: PhD, clinical social worker, family therapist. Works as the Associate director at Modum Bad Research Institute and as researcher. Being the project leader of the STIC (Systemic Therapy Inventory of Change) system, which is a multisite RCT study within couple and family therapy, Terje Tilden and colleagues conducted a feasibility study investigating the implementation experiences among therapists, leaders and administrative personnel during this project’s pilot phase.

Åshild Tellefsen Håland: PhD, clinical psychologist at ABUP (Department for Child and Adolescent Mental Health), Sørlandet sykehus HF. She works as the project leader on an OCD-study, and has been the local coordinator of the STIC project within the child and adolescence clinic. Åshild Tellefsen Håland will together with Terje Tilden present the results from the feasibility study, as mentioned above.

Camilla Jensen Oanes: Clinical psychologist, doctoral candidate at Sørlandet sykehus HF/Univerity of Bergen. She is about to finalize her PhD project, investigating the feedback conversations subsequent to the structured feedback procedure. Therapists were interviewed through focus groups about their expectations for, and later: their experiences with, the use of the STIC system. The main question was how their practices could be affected by the use of the STIC. The results reflect the therapists’ concern about theoretical and practical issues included in couple- and family therapy work, and also how family therapists adjust, and adjust to, the STIC procedure when collaborating with their clients.

Rune Zahl-Olsen: MA, family therapist at ABUP (Department for Child and Adolescent Mental Health), Sørlandet sykehus HF. Being the local champion and supervisor in the use of the STIC system, Rune Zahl-Olsen will present how this feedback system is constructed and being clinically used.

Rolf Sundet: PhD, is a clinical psychologist at the Family Unit, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Hospital of Buskerud, and an associate professor at the University College of Buskerud and Vestfold. He is also a freelance supervisor and consultant. He has published in both English and Scandinavian books and journals. His PhD thesis is on the use of client feedback as a monitoring and conversational tool in family therapy practice. Current interest is on definitions of psychotherapy that allows for both structured descriptions and flexible use; for perspectives that see medical and non-medical discourses as supplementary; for the development of psychotherapeutic practices without foundations and for a heterogeneous perspective on research. The overarching perspective is to relate these interests to collaborative practices between service users and therapists.

 Morten Anker:  PhD, clinical psychologist at Vestfold Family Therapy Agency. His doctoral thesis was based on a randomized clinical trial with 205 couples. They were randomized to KOR feedback vs. treatment as usual.  In his doctoral thesis, Morten Anker found that couples in the feedback condition achieved nearly 4 times the rate of clinical significant change and significantly lower rate of separation at 6-month follow up. Results is published in J Consult Clin Psychol. 2009 Aug;77(4):693-704. He has been working with KOR feedback for the last 15 years in couples and individual therapy. He has been part of the implementation team at BUFDIR in implementing KOR in the family counseling offices in Norway.

Christian Moltu: PhD, Clinical psychologist. He holds adjunct positions as associate professor at the Department of Clinical Psychology, University of Bergen, and the Department of Health Sciences, Sogn og Fjordane University College. Moltu is Chief Advisor at the Psychiatric Clinic at the District General Hospital of Førde, and leads the Group for Mental Health and Addiction Research in Førde Health Trust. This group has several PhD-projects and other projects running. Christian Moltu will give a short presentation of the NORSE (Normative Outcome Response System for Evaluation), which is an integrative and personalized feedback system addressing clinical dimensions, alliance tracking and patients’ needs in therapy. He will also present how this comprehensive feedback system was developed and implemented through participatory research, chosen strategies and lessons learned.

Marte Rye: Psychologist, doctoral candidate, at UIT The Arctic University of Norway, Department of psychology, and at the University Hospital of North Norway, UNN-HF, Tromsø. Marte Rye will convey the results from a Norwegian survey among psychologists and nurses within the mental health services. Focus will be on challenges and promoting factors for implementation of feedback systems, and the experienced clinical benefit.

Iris Anette Olsen: Honors degree in Psychology. Works as Deputy head of the Department for Child and Adolescent Mental Health, Sørlandet Hospital Health Enterprise in southern Norway. Based on the experiences from the implementation of the online client feedback procedure, Systemic Therapy Inventory of Change (STIC), in couples and family therapy, Iris Anette Olsen will address how she as a leader navigated the opportunities and challenges among colleagues. Her presentation will be view in relation to Bente Barstad’s presentation, see below.

Bente Barstad: Clinical psychologist. Head of the Center for Family and Relationship at Modum Bad. In relation to the collaborating  sites in the STIC project, Bente Barstad chose, as the unit leader, a different approach than Iris Anette Olsen (see above) on how to implement this feedback system in a clinical unit. These two approaches will be presented as a demonstration to different solutions on a common implementation challenge not unique to a specific feedback system.

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: