Behandling og forståelse av sosial angst

Konferanse om sosial fobi i regi av Modum Bad, Lovisenberg og Psykologisk institutt, UiO

 • Torsdag 11. april 2019 på Kildehuset, Modum Bad – avholdt
 • Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Kursavgift: Kr. 2190,- (inkl. lunsj, kaffe/te, frukt)
 • Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 21. mars, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris

Sosial fobi er en av de vanligste psykiske lidelsene. I løpet av livet vil over 13 % av den norske befolkningen fylle kriteriene for diagnosen. Det finnes en rekke forskjellige behandlingsmetoder som har vist seg å ha god virkning – likevel oppnår ikke alle pasienter ønsket effekt av behandlingen.

Vi vet for lite om hva som kjennetegner de pasientene som ikke får utbytte av terapi for sosial angst. På denne konferansen vil du lære mer om hva som kan være ulike karakteristika ved den gruppen som ikke oppnår ønsket effekt av behandling. Du vil også lære mer om hva som er sentrale mekanismer for at behandling av sosial fobi skal virke, og du vil få oppdatert kunnskap om det siste på forskningsfronten.

På programmet finner du:

 • Hva er sosial fobi? – ulike perspektiver på sosial fobi som psykisk lidelse. Asle Hoffart & Sverre Urnes Johnson
 • Prediktorer for behandlingseffekt ved sosial fobi. Jan Vegard Bakali
 • Affektbevissthet og sosial fobi. Ole Andrè Solbakken
 • Sosial fobi og unnvikende personlighetsforstyrrelser. Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs
 • Metakognitiv terapi ved sosial fobi. Henrik Nordahl
 • Sosial fobi – et nettverksperspektiv. Sverre Urnes Johnson & Asle Hoffart

Forelesere:

Sverre Urnes Johnson

Asle Hoffart

Jan Vegard Bakali

 

 

 

 

 

 

Sverre Urnes Johnson er psykologspesialist og seniorforsker ved Modum Bad. Han forsker på behandling av sammensatte angstlidelser, metakognitiv terapi, mekanismer for endring i psykoterapi og bruken av nettverksanalyse i terapi.

Asle Hoffart er psykologspesialist, seniorforsker ved Modum Bad og Professor II ved Universitetet i Oslo. Hoffart har en stor vitenskapelig produksjon og har publisert over 100 vitenskapelige artikler og flere bøker, blant annet innenfor forståelse og behandling av sosial angstlidelse.

Jan Vegard Bakali er psykologspesialist/PhD og arbeider ved Lovisenberg DPS Seksjon gruppebehandling. Han er diplomert gruppeanalytiker ved Institutt for gruppeanalyse, og leder den pågående studien om prediktorer for behandlingsrespons ved sosial fobi (forskningssamarbeid mellom Lovisenberg DPS, Modum Bad og Nydalen DPS).

Ole André Solbakken er psykologspesialist og professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo. Han har i sitt arbeid et særlig fokus på betydningen av affektintegrasjon (individets forhold til egne
følelser), psykopatologi og psykoterapi.

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs er psykiater og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri lokalisert ved Oslo Universitetssykehus. I 2016 tok hun doktorgrad på forskjeller og likheter mellom sosial fobi og unnvikende personlighetsforstyrrelse på områder der de ikke var blitt sammenlignet tidligere; personlighetsfunksjon, barndomserfaringer og tilknytning.

Henrik Nordahl er dobbelkompetansestipendiat i klinisk voksenpsykologi, og tilsatt som psykolog ved St. Olavs Hospital og stipendiat ved NTNU. I sitt doktorgradsprosjekt jobber han med å undersøke sammenhengen mellom metakognitive antakelser og sosial angst.

Ole André Solbakken

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs

Henrik Nordahl

 

 

 

 

 

 

Meritterende

Konferansen er godkjent av

 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Den norske legeforening med  6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin, og 6 timer som valgfritt kurs for leger i
  spesialisering og for spesialistenes etterutdanning innen barne- og ungdomspsykiatri, og spesialistenes etterutdanning innen psykiatri.
 • Norsk Sykepleierforbund med totalt 6 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
 • Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: