Traumesensitiv mindfulness og medfølelse

Hvordan gi hjelp til trening i mindfulness og medfølelse – nødvendige kapasiteter å styrke etter traumatisering?

Torsdag 7. og fredag 8. april 2016 i Eilert Sundts gate 34 Oslo

Trening i mindfulness og selvmedfølelse har vist seg å ha positiv innvirkning på en rekke psykiske plager. Evnen til egenomsorg og nærvær er to grunnleggende egenskaper som blir forstyrret ved traumatisering. Oppmerksomheten låses i beredskapsmodus og mister sin fleksibilitet. En traumatisert person er ofte hyperaktivert, på vakt og selvkritisk.

Et eksplisitt fokus på trening i oppmerksomt nærvær og indre medfølelse vil styrke ferdigheter som er verdifulle i alle fasene av traumebehandling. Imidlertid er det nødvendig at treningen
tilpasses den traumeutsattes kapasitet. Fokus på kurset er å vise hvordan terapeuter kan formidle en slik trening på en traumesensitiv måte og legge til rette for godt utbytte selv når kapasiteten hos den utsatte er begrenset.

Kursinnhold:

 • Grunnleggende prinsipper for trening i mindfulness og indre medfølelse
 • Forståelse for hvordan hjernen og nervesystemet påvirkes av treningen
 • Innføring i nyere forskning på området
 • Undervisning i hvordan tilpasse metodene og bruke dem klinisk
 • Vanlige hindringer og hvordan man kan møte dem
 • Hvordan driver grupper i traumesensitiv mindfulness og medfølelse?
 • Hvordan trekke treningen inn i individualbehandling?

Undervisningen vil knyttes opp mot boken Mindfulness og medfølelse – en vei til vekst etter traumer, skrevet av kursholderne.

 • Pris: Kr 3 600,-
 • Kursholdere: KATINKA SALVESEN og MALIN WÄSTLUND
 • Bindende påmelding med faktura-adresse via mail til oslo.kurs@modum-bad.no eller tlf. 21 41 61 42
 • Kurssted: Eilert Sundts gate 34, Oslo
 • Varighet: Kl. 09.00 -15.00
 • Noen parkeringsplasser utenfor våre lokaler
 • Rabatt gis ved påmelding av fem eller flere fra samme arbeidssted. Faktureres før kursstart
 • SPØRSMÅL: Har du faglige spørsmål eller ønsker om tema for framtidige kurs, kontakt oss på: oslo.kurs@modum-bad.no
 • Alle kurs arrangeres med forbehold om nok påmeldte. Påmelding er bindende
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: