Veiledningsgruppe for traumeterapeuter

For terapeuter som tilbyr stabiliseringsgrupper for kompleks PTSD

Torsdag 2. juni 2016 i Eilert Sundts gate 34 Oslo

I denne veiledningsgruppen kan du ta med utfordringene knyttet til oppstart og drift av stabiliseringsgrupper for pasienter med kompleks PTSD, og få veiledning av erfarne terapeuter sammen med andre i liknende situasjon.

Fortrinnsvis for fagpersoner som allerede har deltatt på kurs i psykoedukativ gruppebehandling for pasienter med en kompleks PTSD.

 

 • Veiledere er KATINKA SALVESEN og KARI KULLERUD
 • Pris: Kr. 1 800,-
 • Bindende påmelding med faktura-adresse via mail til oslo.kurs@modum-bad.no eller tlf. 21 41 61 42
 • Sted: Eilert Sundts gate 34, Oslo
 • Varighet: Kl. 09.00 -15.00
 • Noen parkeringsplasser utenfor våre lokaler
 • Rabatt gis ved påmelding av fem eller flere fra samme arbeidssted. Faktureres før oppstart
 • SPØRSMÅL: Har du faglige spørsmål eller ønsker om tema for framtidige kurs, kontakt oss på: oslo.kurs@modum-bad.no
 • Arrangeres med forbehold om nok påmeldte. Påmelding er bindende
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: