Villa Sana 20 år – jubileumsseminar

Hjelp til hjelperne

Villa Sana – 20 år med fokus på arbeidshelse

 • Tirsdag 4. september på Kildehuset, Modum Bad – avholdt
 • Fra klokken 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00
 • Kursavgift: Kr. 950,- (inkl. lunsj)
 • Utvidet frist for påmelding: 30. august 2018. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 14. august, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm)
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris. Rabatt forutsetter samlet påmelding og felles fakturaadresse.

Ressurssenteret Villa Sana på Modum Bad har siden 1998 tilbudt forebyggende rådgivning og kurs til helsepersonell. Mer enn 3500 leger og 1500 sykepleiere har vært her fra oppstarten, og de siste ti årene har også tannlegene kommet hit. Hjelpepleiere har fått kurs og barnevernansatte veiledning. Villa Sana har fokus på arbeidshelse, forebygging av utbrenning og styrking av livskvalitet. Konklusjonen i den forskningsbaserte evalueringen av arbeidet er overbevisende: Forebygging er effektivt, enkelt og billig – behandling er krevende og dyrt. Det nytter med litt god hjelp i tide!

Vi ønsker å markere disse 20 årene med å arrangere et dagsseminar om arbeidshelse. Vi vil sette søkelys på hva vi i dag vet om betydningen av et godt psykososialt arbeidsmiljø på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå.  Vi vil også dele erfaringene fra arbeidet som er gjort på Villa Sana i disse 20 årene. Håpet er å bidra til at også andre yrkesgrupper skal få tilgang til litt hjelp i tide.

På programmet står blant annet:
 • Hvorfor gi hjelp til hjelpere? Karin Rø, spesialist i arbeidsmedisin/PhD, instituttsjef ved LEFO – Legeforskningsinstituttet
 • Arbeid, motivasjon og helse: hva er godt arbeidsmiljø? Stein Knardahl, Professor/dr. med, direktør ved avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi, Statens arbeidsmiljøinsitutt
 • Erfaringer fra Villa Sana, legehelseutvalget og støttekollegaarbeid. Øystein Melbø Christiansen, psykiater/avdelingsrådgiver Den norske legeforening og bruker av Villa Sana
 • «Sladrehank skal selv ha bank». Om varsling og arbeidshelse. Cecilie Thorsen, psykologspesialist ved Modum Bad og Helse Bergen
 • Veiledningens nødvendighet. Sortering, refleksjon og mulige handlingsalternativer. Gry Stålsett, spesialpsykolog/PhD ved Modum Bad
 • På vei mot fremtidens helsetjeneste: Roller, strukturer og balansegang. Tuva Kolstad Hertzberg, PhD/fastlege ved Allmennlegeklinikken, Drammen
Meritterende:

Seminaret er godkjent av:

 • Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin og 6 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri
 • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer til godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for
 • Norsk Ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs med 6 timer til ergoterapispesialist innen allmennhelse, psykisk helse eller arbeidshelse
Share Button
 •  

  Våre støttespillere: