Visualiseringsmetoder i bearbeiding av traumer

Innføring i «Prolonged Exposure Therapy» og «Imaginal Rescripting & Reprocessing Therapy»

Torsdag 2. juni 2016 på Kildehuset, Modum Bad

 • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 9.30 til 15.30. Registrering fra kl. 9.00.
 • Kursavgift: 1850,- kr inkl. enkel lunsj.
 • Ved avmelding etter 12. mai belastes hele kursavgiften.
 • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

På dette kurset presenteres to visualiseringsmetoder som har vist seg effektive i behandlingen av posttraumatisk stresslidelse. Det blir gitt en innføring som konkret beskriver fremgangsmåten i hver av metodene. Gjennom video-kasus blir det demonstrert hvordan visualiseringsmetodene gjennomføres i praksis. Det drøftes indikasjoner og kontraindikasjoner for disse metodene, og hvordan en kan forstå endringer som skjer under behandlingen. Det tas sikte på at kursdeltagere uten tidligere erfaring med visualiseringsmetoder kan begynne bruke dette i sin egen praksis.

På programmet:
 • Visualisering i kognitiv terapi
 • Egenskaper ved traumeminner
 • Teoretiske modeller for minner
 • Visualisering som metode
 • Prolonged exposure: Sentrale elementer i behandlingsmanualen og kasuspresentasjon
 • IRRT (Imaginary rescripting & reprocessing therapy): Sentrale elementer i behandlingsmanualen og kasuspresentasjon
 • Problemer underveis – hva da?
 • Prosessering av minner – hemmende og stimulerende faktorer
 • Drøfting av virkningsmekanismer
 • Forskningsmessig basis
 • Måleskjemaer – monitorering av behandling
 • Indikasjoner og kontraindikasjoner
Kursledere:

Asle Hoffart, dr. psychol., Forskningsinstituttet ved Modum Bad, har forsket på behandling av angstlidelser (panikklidelse med og uten agorafobi, sosial fobi, posttraumatisk stresslidelse) og personlighetsforstyrrelser i mer enn 25 år. Han har implementert empirisk validerte kognitive behandlingsmodeller i klinikken. Han har samarbeidet med internasjonalt ledende forskere på behandling av angstlidelser og har undersøkt virkningsmekanismer. Han har bred undervisningserfaring og har veiledet utallige kandidater både i cand.psychol. studiet og i ulike dr.grads programmer.

Heidi Berg Houmb, psykiater, Angstavdelingen ved Modum Bad. Har bred erfaring fra behandling av angstlidelser både i klinikk og poliklinikk. Har bidradd i forskning som terapeut ved sammenlikning av spesifikke og transdiagnosiske metoder i angstbehandling. Har også lang erfaring fra allmennpraksis som lege.

Finn-Magnus Borge, psykologspesialist, PhD, Angstavdelingen ved Modum Bad. Har lang erfaring ved klinikkbehandling av angstlidelser. Har også forskningserfaring ved behandling av sosial fobi. Har bidradd i forskning som terapeut ved sosial fobi, posttraumatisk stresslidelse og sammenlikning av spesifikke og transdiagnosiske metoder i angstbehandling.

Meritterende:

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri, Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet, og av Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse. Det er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer.  Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.

 

 

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: