Å arbeide som sosialarbeider er givende, men det er også et yrke som krever deg fullt og helt både kroppslig og mentalt. Etterhvert kan man gå tom, stagnere, føle håpløshet eller mismot. På Modum Bad har vi lang erfaring i å gi hjelp til å få tak i egne ressurser og se nye muligheter. Nå har vi gleden av å tilby individuelle rådgivningssamtaler til FO-medlemmer som har personalansvar.

En samtale med en erfaren fagperson og veileder kan bidra til å definere utfordringer, forstå vanskelige situasjoner og se valgmuligheter. Målsettingen er å bidra til å styrke bevisstheten om egen rolle som yrkesutøver og leder, forebygge utbrenning og fremme helse og livskvalitet.

Rådgivningssamtalen starter klokken 9.00 og kan vare inntil seks timer. Det blir servert en enkel lunsj.

Fellesorganisasjonen har forhåndsbestilt 25 samtaledager og dekker utgiftene. Deltakere som uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn kl. 12 siste virkedag før avtalt tid, belastes et gebyr på kr. 2.500,-. Gebyret dekkes ikke av FO. Fravær som skyldes sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste fritar for betalingsplikt, mot at dokumentasjon fremlegges. Avbestilling gjøres skriftlig til kurs@modum-bad.no

Vi kan tilby overnatting ved Modum Bad (NB! Forutsatt ledig kapasitet): Pris kr. 940,- inkl. frokost.
Kostnader til reise og eventuell overnatting må den enkelte dekke selv.

Bestilling av rådgivningssamtale:

  • Hvis du ikke mottar mail fra oss innen en uke, ta kontakt på kurs@modum-bad.no

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: