Omsorgsyrket er givende, men det er også et yrke som krever deg fullt og helt både kroppslig og mentalt. Etterhvert kan man gå tom, stagnere, føle håpløshet eller mismot. På Modum Bad har vi lang erfaring i å gi hjelp til å få tak i egne ressurser og se nye muligheter. Nå har vi gleden av å tilby individuelle rådgivningssamtaler til NSF-medlemmer.

En samtale med en erfaren fagperson og veileder kan bidra til å definere utfordringer, forstå vanskelige situasjoner og se valgmuligheter. Målsettingen er å bidra til å styrke bevissheten om egen rolle som yrkesutøver, forebygge utbrenning og fremme helse og livskvalitet.

Rådgivningssamtalene strekker seg over hele, halve eller to halve dager.  Det betyr at du kan velge det du tenker vil passe for deg – hel eller halv dag.

Norsk Sykepleierforbund har forhåndsbestilt 50 samtaledager og dekker utgiftene. Sykepleiere som uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn kl. 12 siste virkedag før avtalt tid, belastes et gebyr på kr. 2.500. Gebyret dekkes ikke av NSF. Fravær som skyldes sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste fritar for betalingsplikt, mot at dokumentasjon fremlegges. Avbestilling gjøres skriftlig til kurs@modum-bad.no

Det er muligheter for overnatting på Modum Bad (begrenset kapasitet). Dette koster kr. 940,- pr. natt inkl. frokost. Kostnader til reise og eventuell overnatting må den enkelte dekke selv. Du kan søke om støtte til reise og opphold hos NSF. NB! Dette må gjøres i forkant av rådgivningen. Vi anbefaler at du setter deg inn i retningslinjene for tildeling i god tid.

Tilbudet ble gjort tilgjengelig for alle medlemmer i Norsk Sykepleierforbund fra vårsemesteret 2015. Ved stor pågang vil ledere bli prioritert.


Rådgivningsdager 2020

For våren 2020 er alle rådgivningsdager fullbooket. Mulighet for å bestille samtale høsten 2020 blir publisert i løpet av våren.

 

Share Button
  •  

    Våre støttespillere: